สรอ. ร่วมพิธีบำเพ็ญกุศลเพื่อถวายเป็นพระราชกุศล พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร เนื่องในวาระแห่งการสวรรคต 2 ปี

News-12-10-2018-pic1

กระทรวงอุตสาหกรรม จัดพิธีบำเพ็ญกุศล เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร เนื่องในวาระแห่งการสวรรคต 2 ปี  โดย นายอุตตม  สาวนายน  รัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม เป็นประธานในพิธีฯ  พร้อมคณะผู้บริหารระดับสูง  ข้าราชการและพนักงานกระทรวงอุตสาหกรรม  รวมทั้งผู้บริหารและพนักงานสถาบันเครือข่ายกระทรวงอุตสาหกรรม  เมื่อวันที่ 12 ตุลาคม 2561  ณ ห้องโถง  ชั้น 1  อาคารสำนักงานปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม ซึ่งสถาบันรับรองมาตรฐานไอเอสโอ โดยนางพรรณี  อังศุสิงห์  ผู้อำนวยการสถาบัน พร้อมด้วยผู้บริหารและพนักงานสถาบันฯ เข้าร่วมพิธี

News-12-10-2018-pic2