สรอ. เข้าร่วมการประชุมคณะกรรมการอาเซียนร่วมหารือแนวทางมาตรฐานสถานที่จัดงานอาเซียน The 6th Special Meeting on ASEAN MICE Venue Standard (AMVS) ประเภท Exhibition Venue

สถาบันรับรองมาตรฐานไอเอสโอ (สรอ.) โดยผู้อำนวยการฝ่ายอาวุโส ฝ่ายหน่วยตรวจ (นายสำราญ สอนผึ้ง) เข้าร่วมการประชุม the 6th Special Meeting on ASEAN MICE Venue Standard (AMVS) ซึ่งเป็นการประชุมคณะกรรมการอาเซียนเพื่อร่วมหารือแนวทางมาตรฐานสถานที่จัดงานอาเซียน ประเภทสถานที่จัดงานแสดงสินค้า หรือ Exhibition Venue วันที่ 14 กันยายน 2561 ณ โรงแรมเซ็นทารา แกรนด์ แอท เซ็นทรัลเวิลด์ จัดโดยสำนักงานส่งเสริมการจัดประชุมและนิทรรศการ (องค์การมหาชน): สสปน. (Thailand Convention & Exhibition Bureau: TCEB)

สรอ. ร่วมออกบูธจัดแสดงนิทรรศการ งานประชุมสัมมนาวิชาการ OIE Forum ประจำปี 2561

สถาบันรับรองมาตรฐานไอเอสโอ (สรอ.) โดยนางพรรณี อังศุสิงห์ ผู้อำนวยการสถาบัน พร้อมด้วยผู้บริหารและเจ้าหน้าที่สถาบันฯ เข้าร่วมการประชุมสัมมนาวิชาการ OIE Forum ประจำปี 2561 และการแสดงนิทรรศการภายใต้แนวคิด “Man Power, Management” ซึ่งมีผู้บริหารและบุคลากรจากหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน ภาคการศึกษา ผู้ประกอบการ และประชาชนทั่วไป เยี่ยมชมบูธสถาบันฯ และให้ความสนใจในกิจกรรมการพัฒนากำลังคนและโครงสร้างพื้นฐานด้านมาตรฐานระบบ/การบริหารจัดการและการตรวจสอบรับรองที่จัดแสดงนิทรรศการเป็นอย่างมาก

สรอ. ร่วมพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ “การพัฒนาข้อมูลกลาง เพื่อบูรณาการการส่งเสริม SME” สสว.

สถาบันรับรองมาตรฐานไอเอสโอ (สรอ.) โดยนางพรรณี อังศุสิงห์ ผู้อำนวยการสถาบัน ได้รับเชิญเข้าร่วมพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ “การพัฒนาข้อมูลกลาง เพื่อบูรณาการการส่งเสริม SME (Web Portal)” หรือเว็บไซต์ SME ONE (www.smeone.info) ระหว่างสำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (สสว.) หน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน และสถาบันการเงิน รวม 75 หน่วยงาน ซึ่งจัดขึ้นในงาน SME ONE FEST 2018 ของ สสว. ณ ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ วันที่ 6 กันยายน 2561

สรอ. ร่วมกิจกรรมจิตอาสา “เราทำความดี ด้วยหัวใจ” กระทรวงอุตสาหกรรม

สถาบันรับรองมาตรฐานไอเอสโอ โดยนางพรรณี อังศุสิงห์ ผู้อำนวยการสถาบัน พร้อมด้วยผู้บริหารและพนักงานสถาบันฯ เข้าร่วมปฏิบัติงาน ณ บริเวณลานประดิษฐานองค์พระนารายณ์ และบริเวณด้านหน้าอาคารสำนักงานปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม ร่วมกับผู้บริหารและจิตอาสาของหน่วยงานในกระทรวงอุตสาหกรรม

สรอ. แสดงความยินดีกับธนาคารแห่งประเทศไทย ในโอกาสได้รับการรับรองระบบการจัดการพลังงาน ISO 50001:2011

นางพรรณี อังศุสิงห์ ผู้อำนวยการสถาบันรับรองมาตรฐานไอเอสโอ (สรอ.) และผู้บริหาร สรอ. ขอแสดงความยินดีกับธนาคารแห่งประเทศไทย ที่ได้รับการรับรองระบบการจัดการพลังงาน ตามมาตรฐาน มอก. 50001-2555 (ISO 50001:2011) เมื่อวันอังคารที่ 21 สิงหาคม 2561 ณ ห้องจินตาทัศน์ อาคาร 2 ชั้น 5 ธปท. สำนักงานใหญ่

สรอ. สัมมนาสร้างความตระหนักด้านมาตรฐานระบบการบริหารจัดการ “มาตรฐานแรงงานไทย กฎหมายแรงงาน และความปลอดภัย” ให้ผู้ประกอบการส่วนภูมิภาค

สรอ. ได้จัดสัมมนา เรื่อง “มาตรฐานแรงงานไทย กฎหมายแรงงาน และความปลอดภัย” ครอบคลุมเส้นทางการพัฒนา SME & VSE ด้านมาตรฐานการบริหารจัดการสู่ความยั่งยืน หรือ “SME Roadmap to Sustainability” ของ สรอ. โดยวิทยากรของ สรอ. และวิทยากรจากสำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดสงขลา ในวันที่ 15 สิงหาคม 2561 ณ โรงแรมบุรีศรีภู บูติกโฮเต็ล จังหวัดสงขลา มีผู้ประกอบการเข้าร่วมสัมมนา 126 คน

สรอ. ร่วมจัดสัมมนาเพื่อส่งเสริมสนับสนุนผู้ประกอบการในงาน Thailand Industry Expo 2018 “Change to Shift” เปลี่ยนเพื่อปรับ ยกระดับอุตสาหกรรมไทย วันที่ 2-5 สิงหาคม 2561

กระทรวงอุตสาหกรรม จัดงาน “Thailand Industry Expo 2018” ภายใต้แนวคิด “CHANGE to SHIFT” เปลี่ยนเพื่อปรับ ยกระดับอุตสาหกรรมไทย เพื่อแสดงศักยภาพและยกระดับอุตสาหกรรมของประเทศไปสู่อุตสาหกรรม 4.0 ตามนโยบายของรัฐบาล วันที่ 2-5 สิงหาคม 2561 ณ อาคารชาเลนเจอร์ 2-3 อิมแพ็ค เมืองทองธานี

สรอ. จัดฝึกอบรมหลักสูตร Implementing ISO 22301:2012 (Workshop)

สถาบันรับรองมาตรฐานไอเอสโอ ดำเนินการจัดฝึกอบรมหลักสูตร Implementing ISO 22301:2012 (Workshop) โดยจัดขึ้นในระหว่างวันที่ 25 – 26 กันยายน 2561 ณ ห้อง Meeting Suite ชั้น 6 โรงแรมปทุมวัน ปริ๊นเซส เพียงท่านละ 15,000 บาท (ยังไม่รวม Vat 7%)

สรอ. สัมมนาสร้างความตระหนักด้านมาตรฐานการบริหารจัดการให้ผู้ประกอบการส่วนภูมิภาค “CSR/SR และ CSV (Creating Shared Value: Guideline for Inclusive Growth”)

สรอ. ได้จัดการสัมมนา เรื่อง “CSR/SR และ CSV (Creating Shared Value: Guideline for Inclusive Growth” โดยวิทยากรของ สรอ. และวิทยาลัยนวัตกรรมสังคม มหาวิทยาลัยรังสิต เมื่อวันที่ 25 กรกฎาคม 2561 ณ โรงแรมแปซิฟิคปาร์ค ชลบุรี มีผู้ประกอบการเข้าร่วมสัมมนา 103 คน ครอบคลุม เรื่อง เส้นทางการพัฒนา SME & VSE ด้านมาตรฐานการบริหารจัดการสู่ความยั่งยืน หรือ “SME Roadmap to Sustainability” ของ สรอ., CSR: Corporate Social Responsibility, SR: Social Responsibility และ CSV: Creating Shared Value

สรอ. สัมมนาเตรียมความพร้อมผู้ประกอบการ The transition from ISO 14001:2004 to ISO 14001:2015 & ISO 9001:2008 to ISO 9001:2015

สถาบันรับรองมาตรฐานไอเอสโอ (สรอ.) หรือ MASCI จัดสัมมนา “The transition from ISO 14001:2004 to ISO 14001:2015 & ISO 9001:2008 to ISO 9001:2015” เพื่อชี้แจงแนวทางการดำเนินการตามเอกสาร IAF Communique, Important information for Certification Bodies regarding transition to ISO 9001 and ISO 14001 วันที่ 13 กรกฎาคม 2561 จังหวัดระยอง มีผู้ประกอบการเข้าร่วมสัมมนากว่า 100 ราย