สถาบันรับรองมาตรฐานไอเอสโอ ขออนุญาตประชาสัมพันธ์รับสมัครผู้สนใจเข้าอบรมหลักสูตร BCMS Lead Auditor /ISO22301

banner-iso-22301

เนื่องด้วยทางสถาบันรับรองมาตรฐานไอเอสโอ จักดำเนินการจัดฝึกอบรมหลักสูตร BCMS Lead Auditor /ISO22301(MASCI Approved) โดยจัดขึ้นในระหว่างวันที่ 6 – 8 มีนาคม 2561 ณ ห้อง The Wedding Lounge ชั้น 10 โรงแรม เดอะ เบอร์เคลีย์ ประตูน้ำ

เพียงท่านละ 16,000 บาท (ยังไม่รวม Vat 7%)

รับสมัครถึงวันพฤหัสบดีที่ 22 กุมภาพันธ์ 2561 (รับสมัครจำนวนจำกัดเท่านั้น)

หากท่านต้องการสมัครฝึกอบรม ขอความกรุณากรอกเเบบฟอร์มตอบรับการฝึกอบรม และส่งกลับมาที่ คุณนันทกา E-mail: nuntakar@masci.or.th เพื่อใช้ในการสำรองที่นั่ง

และหากต้องการสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม สามารถติดต่อได้ที่คุณนันทกา  หมายเลขโทรศัพท์ 02-6171727 ต่อ 888

เอกสารประชาสัมพันธ์เพิ่มเติม

  1. แบบฟอร์มตอบรับการฝึกอบรม
  2. รายละเอียดหลักสูตร Lead Auditor to_ISO_22301_3_days
  3. แผนที่ เดอะ เบอร์เคลีย์ โฮเต็ล ประตูน้ำ