สรอ. มอบใบรับรองระบบบริหารงานคุณภาพ (ISO 9001:2015) แก่บริษัท ยูไนเต็ดมอเตอร์เวิกส์ (สยาม) จำกัด (มหาชน) และบริษัท ยูไนเต็ด แคปปิตอล อิควิปเม้นท์ จำกัด

Banner-Certificate-UnitedMotor

นายจงรักษ์ โรจน์พลาเสถียร รองผู้อำนวยการสถาบันรับรองมาตรฐานไอเอสโอ อุตสาหกรรมพัฒนามูลนิธิ สถาบันเครือข่ายของกระทรวงอุตสาหกรรม หรือ สรอ. (MASCI)  และนายฐานิต ปิยะศิริศิลป์ ผู้อำนวยการฝ่าย ฝ่ายรับรองระบบ มอบใบรับรองระบบบริหารงานคุณภาพ (ISO 9001:2015) แก่บริษัท ยูไนเต็ดมอเตอร์เวิกส์ (สยาม) จำกัด (มหาชน) และบริษัท ยูไนเต็ด แคปปิตอล อิควิปเม้นท์ จำกัด เมื่อวันที่ 22 พฤษภาคม 2562 ณ ห้อง SHARING ชั้น 18 สถาบันรับรองมาตรฐานไอเอสโอ

News-Certificate-UnitedMotor

บริษัท ยูไนเต็ดมอเตอร์เวิกส์ (สยาม) จำกัด (มหาชน) และบริษัท ยูไนเต็ด แคปปิตอล อิควิปเม้นท์ จำกัด โดยนายอาซึชิ โตมิตะ กรรมการผู้จัดการ พร้อมคณะผู้บริหาร และบุคลากรของบริษัทฯ ให้เกียรติรับมอบใบรับรองระบบบริหารงานคุณภาพ (ISO 9001:2015) ซึ่งการรับได้รับการรับรองระบบบริหารงานคุณภาพ (ISO 9001:2015) แสดงให้เห็นถึงความมุ่งมั่นของผู้บริหารระดับสูง และการมีส่วนร่วมของผู้บริหารและพนักงานทุกระดับในการพัฒนาระบบการบริหารจัดการของบริษัทฯ ที่เกี่ยวข้องกับการนำเข้า ประกอบ จัดจำหน่าย รวมถึงบริการหลังการขายอุปกรณ์ขนถ่ายลำเลียงสินค้า อุปกรณ์สำหรับศูนย์ซ่อมบำรุงรถยนต์ อุปกรณ์ความปลอดภัยในการทำงานบนที่สูง และอื่นๆ เพื่อให้มั่นใจว่าบริษัทฯ จัดจำหน่ายผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพสูง และให้บริการที่เป็นเลิศ ตอบสนองความต้องการและความคาดหวังของลูกค้าอย่างแท้จริง

News-Certificate-UnitedMotor-2

สรอ. ขอแสดงความยินดีและภูมิใจที่ได้มีส่วนร่วมในกิจกรรมการยกระดับมาตรฐานระบบบริหารงานคุณภาพของบริษัทฯ เพื่อช่วยส่งเสริมและสนับสนุนการดำเนินการให้บริการของบริษัทฯ ในการเป็นที่ปรึกษาและช่วยแก้ปัญหาทุกๆ ด้าน ในผลิตภัณฑ์ที่จัดจำหน่าย และให้บริการแก่ลูกค้าอย่างเต็มความสามารถสูงสุด เพื่อการเติบโตอย่างยั่งยืนของธุรกิจ และเพื่อบรรลุเป้าหมายที่วางไว้