สรอ. ร่วมออกบูธจัดแสดงนิทรรศการ งานประชุมสัมมนาวิชาการ OIE Forum ประจำปี 2561

banner-OIE-Forum-2018

สถาบันรับรองมาตรฐานไอเอสโอได้รับเชิญให้เข้าร่วมออกบูธจัดแสดงนิทรรศการงานประชุมสัมมนาวิชาการ OIE Forum ประจำปี 2561 “Gear up SIAM Industry : เร่งเครื่องอุตสาหกรรมไทย ทะยานไกลสู่อนาคต” จัดโดยสำนักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม ภายใต้แนวคิด “กลไกสำคัญในการเร่งเครื่องอุตสาหกรรมไทย: SIAM (S-curve & innovation, Innovative Big Data – Business Challenge, Automated Industries, Man Power & Management)” วันที่ 10 กันยายน 2561 ณ ห้องแกรนด์ ไดมอนด์ บอลรูม อาคารอิมแพ็ค ฟอรั่ม เมืองทองธานี  โดยได้รับเกียรติจากนายอุตตม สาวนายน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม เป็นประธานเปิดงานและกล่าวปาฐกถาพิเศษ “วิสัยทัศน์อุตสาหกรรมไทยสู่อนาคต”  มีผู้บริหารระดับสูงของกระทรวงอุตสาหกรรม ภาครัฐ ภาคเอกชน หน่วยงานพันธมิตร และประชาชนทั่วไป เข้าร่วมงานกว่า 1,500 คน

News-OIE-Forum-pic1

สถาบันรับรองมาตรฐานไอเอสโอ (สรอ.)  โดยนางพรรณี  อังศุสิงห์ ผู้อำนวยการสถาบัน พร้อมด้วยผู้บริหารและเจ้าหน้าที่สถาบันฯ เข้าร่วมการประชุมสัมมนาวิชาการ OIE Forum ประจำปี 2561 และการแสดงนิทรรศการภายใต้แนวคิด Man Power, Management”  ซึ่งมีผู้บริหารและบุคลากรจากหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน ภาคการศึกษา ผู้ประกอบการ  และประชาชนทั่วไป เยี่ยมชมบูธสถาบันฯ และให้ความสนใจในกิจกรรมการพัฒนากำลังคนและโครงสร้างพื้นฐานด้านมาตรฐานระบบ/การบริหารจัดการและการตรวจสอบรับรองที่จัดแสดงนิทรรศการเป็นอย่างมาก

News-OIE-Forum-pic2