ขอเชิญเข้าร่วมงานกิจกรรมเครือข่ายนวัตกรรมภาคอุตสาหกรรม ครั้งที่2/2562

banner-_PageInno

วันที่ 31 มี.ค.62  พบกับกิจกรรมเครือข่าย InnoThai ครั้งที่ 2 EXPLORING NEW FRONTIERS: INNO LAUNCHER”

สำนักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม (สศอ.) และ สถาบันรับรองมาตรฐานไอเอสโอ (สรอ.) ขอเรียนเชิญสมาชิกเครือข่ายนวัตกรรมภาคอุตสาหกรรม
และผู้สนใจ เข้าร่วมกิจกรรมเครือข่ายนวัตกรรมภาคอุตสาหกรรม ครั้งที่ 2/2562

เพื่อทำความรู้จักและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์ซึ่งกันและกัน พร้อมกับรับฟังการบรรยาย เรื่อง “การส่งเสริมความร่วมมือของผู้ประกอบการและ
นักลงทุน และการสร้างระบบนิเวศน์ของการพัฒนาเทคโนโลยีสีเขียว” เพื่อค้นหาโอกาสใหม่ในการทำธุรกิจ

poster_PageInno_1

พบกันในวันอาทิตย์ที่ 31 มีนาคม 2562 เวลา 13.00 – 17.30 น.
ณ SIAM INNOVATION DISTRICT สยามสแควร์ ซอย 7

ลงทะเบียนได้ที่นี่ : https://bit.ly/2TtPF35

เอกสารประชาสัมพันธ์เพิ่มเติม :