สรอ. จัดฝึกอบรมหลักสูตร Implementing ISO 22301:2012 (Workshop)

banner-ISO22301-2012_Implementation_Course

สถาบันรับรองมาตรฐานไอเอสโอ ดำเนินการจัดฝึกอบรมหลักสูตร Implementing ISO 22301:2012 (Workshop) โดยจัดขึ้นในระหว่างวันที่ 25 – 26 กันยายน 2561 ณ ห้อง Meeting Suite ชั้น 6 โรงแรมปทุมวัน ปริ๊นเซส  เพียงท่านละ 15,000 บาท (ยังไม่รวม Vat 7%)

รับสมัครจำนวนจำกัดเท่านั้น

หากท่านต้องการสมัครฝึกอบรม สามารถ ดาวน์โหลดเอกสาร และขอความกรุณาส่งกลับมาที่คุณนันทกา E-mail: nuntakar@masci.or.th 

เพื่อในการสำรองที่นั่ง (รับสมัครถึงวันพุธที่ 12 กันยายน 2561) 

เอกสารประชาสัมพันธ์เพิ่มเติม

 

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ :

คุณนันทกา สะการ์    E-mail : nuntakar@masci.or.th   หมายเลขโทรศัพท์ 02-6171727 ต่อ 888