ขอเชิญร่วมตอบแบบสำรวจผู้ใช้อินเทอร์เน็ต ปี 2561

TH-Internet-2018

สำนักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ (องค์การมหาชน)

หรือ สพธอ. กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม จัดทำการสำรวจพฤติกรรมผู้ใช้อินเทอร์เน็ตในประเทศไทย ปี 2561 โดยในส่วนของคำถามพิเศษประจำปีนี้มุ่งเน้นสำรวจความตระหนักในการดูแลข้อมูลส่วนบุคคล เพื่อให้ภาครัฐและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้นำข้อมูลไปใช้ในการกำหนดนโยบายและสร้างกลไกการให้ความคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล และเพื่อป้องกันหรือลดปริมาณการถูกละเมิดสิทธิในข้อมูลส่วนบุคคลและสิทธิความเป็นส่วนตัว ซึ่งมีเพิ่มมากขึ้นตามเทคโนโลยีที่เปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็ว

สพธอ. จึงใคร่ขอเชิญชวนท่านให้มีส่วนร่วมในการจัดทำฐานข้อมูลสำคัญชุดนี้ ด้วยการตอบแบบสำรวจฯ จำนวน 25 ข้อ ใช้เวลาตอบประมาณ 15 – 20 นาที และเพื่อเป็นการแสดงความขอบคุณ จะมีการสุ่มจับรางวัลผู้โชคดีจากการตอบแบบสำรวจฯ ออนไลน์ทั้งหมดด้วย

รางวัลผู้โชคดีจากผู้ตอบแบบสำรวจออนไลน์

reward
  • iPhone X จำนวน 1 รางวัล
  • Huawei P20 Pro จำนวน 1 รางวัล
  • หูฟังบลูทูธ Jabra Eclipse จำนวน 2 รางวัล
  • แบตเตอรี่สำรอง ELOOP รุ่น E14 20000 mAh จำนวน 35 รางวัล
  • บัตรกำนัลจากเว็บไซต์ e-Marketplace จำนวน 50 รางวัล

ตอบแบบสำรวจฯ ได้ตั้งแต่วันนี้จนถึง วันที่ 18 กรกฎาคม 2561

button-register-internet-2018

 

ประกาศผลผู้โชคดีในวันที่ 1 สิงหาคม 2561 ที่ WWW.ETDA.OR.TH และ FB.COM/ETDA.THAILAND
ติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ INTERNETUSERPROFILE@ETDA.OR.TH