ผู้บริหารและพนักงาน สรอ. ร่วมชมงาน “อุ่นไอรัก คลายความหนาว”

love-and-warmth-at-winter-end-2018-pic1

กระทรวงอุตสาหกรรม โดยนายพสุ โลหารชุน ปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม เป็นประธานนำคณะข้าราชการและเจ้าหน้าที่กระทรวงอุตสาหกรรม รวมทั้ง
ผู้บริหารสถาบันเครือข่ายกระทรวงอุตสาหกรรมและเจ้าหน้าที่ แต่งกายด้วยชุดผ้าไทยย้อนยุคสมัยรัชกาลที่ 5 เข้าร่วมชมงาน “อุ่นไอรัก คลายความหนาว”
ณ พระลานพระราชวังดุสิตและสนามเสือป่า ในวันที่ 6 มีนาคม 2561  โดยนางพรรณี อังศุสิงห์ ผู้อำนวยการสถาบันรับรองมาตรฐานไอเอสโอ พร้อมด้วย
ผู้บริหารและพนักงานของสถาบันฯ เข้าร่วมชมงานด้วย

love-and-warmth-at-winter-end-2018-pic2

love-and-warmth-at-winter-end-2018-pic3