สรอ.ขอเชิญสมัครเข้าร่วมฝึกอบรม ภายใต้โครงการ SME Promotion Project IV หลักสูตรด้านมาตรฐานเศรษฐกิจพอเพียงภาคอุตสาหกรรม โดยไม่มีค่าใช้จ่าย

สถาบันรับรองมาตรฐานไอเอสโอ ขอเชิญชวนผู้ประกอบการ SME สมัครเข้าร่วมโครงการ SME Promotion Project IV ฟรี! ไม่มีค่าใช้จ่ายตลอดโครงการ (ค่าที่พักและค่าใช้จ่ายในการเดินทาง ผู้เข้าร่วมโครงการเป็นผู้รับผิดชอบ) โดยผู้สมัครเข้าร่วมโครงการ SME Promotion Project IV สามารถสมัครเข้าอบรมในหลักสูตรด้านมาตรฐานเศรษฐกิจพอเพียงภาคอุตสาหกรรม สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ โทรศัพท์ 0-2617-1727 ต่อ 201,305,802 และ 815

พลิกวิกฤตโลกร้อนเป็นโอกาสทางธุรกิจ

อนาคตโลกของเราขึ้นอยู่กับความพยายามในการจำกัดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกและการจัดการปัจจัยต่างๆ ที่ส่งผลกระทบต่อการเกิดก๊าซเรือนกระจก ซึ่งมาตรฐานสากลที่กล่าวมาข้างต้นจะช่วยให้องค์กรสามารถจัดลำดับความสำคัญและพัฒนาการปรับตัวให้เข้ากับความท้าทายด้านปัญหาการเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศได้ จึงนับว่าเป็นการพลิกวิกฤตโลกร้อนให้เป็นโอกาสทางธุรกิจได้เป็นอย่างดี

ไอเอสโอพัฒนามาตรฐานเพื่อเศรษฐกิจหมุนเวียน

คณะกรรมการ ISO/TC 323, Circular economy มีเป้าหมายที่จะเปิดเผยทุกแง่มุมของเศรษฐกิจหมุนเวียนรวมทั้งการจัดซื้อภาครัฐ การผลิต การกระจาย และตลอดทั้งช่วงชีวิตรวมทั้งในเรื่องที่กว้างขึ้น เช่น การเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมของคนสังคม และการประเมิน เช่น ฟุตพริ้นท์ของระบบหมุนเวียนหรือดัชนีชี้วัด เป็นต้น

สรอ. แสดงความยินดีกับศูนย์ความเป็นเลิศด้านชีววิทยาศาสตร์ (องค์การมหาชน) ในโอกาสได้รับการรับรองระบบบริหารงานคุณภาพ (ISO 9001:2015)

นางพรรณี อังศุสิงห์ ผู้อำนวยการสถาบันรับรองมาตรฐานไอเอสโอ อุตสาหกรรมพัฒนามูลนิธิ สถาบันเครือข่ายของกระทรวงอุตสาหกรรม (สรอ.) หรือ MASCI นายฐานิต ปิยะศิริศิลป์ ผู้อำนวยการฝ่าย ฝ่ายรับรองระบบ และเจ้าหน้าที่สถาบันฯ ขอแสดงความยินดีกับศูนย์ความเป็นเลิศด้านชีววิทยาศาสตร์ (องค์การมหาชน) (ศลช.) หรือ TCELS ที่ได้รับการรับรองระบบบริหารงานคุณภาพ ตามมาตรฐาน มอก.9001-2559 (ISO 9001:2015)

สรอ. จัดกิจกรรมถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว

สรอ. โดยนางพรรณี อังศุสิงห์ ผู้อำนวยการสถาบัน พร้อมด้วยคณะ
ผู้บริหารและพนักงานสถาบันฯ จัดกิจกรรมถวายพระพรชัยมงคลเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว

สรอ. แสดงความยินดีกับ บริษัท สิงห์ชัย อุตสาหกรรม จำกัด ในโอกาสได้รับการรับรองระบบ GMP

นางพรรณี อังศุสิงห์ ผู้อำนวยการสถาบันรับรองมาตรฐานไอเอสโอ อุตสาหกรรมพัฒนามูลนิธิ สถาบันเครือข่ายของกระทรวงอุตสาหกรรม (สรอ.) หรือ MASCI นายฐานิต ปิยะศิริศิลป์ ผู้อำนวยการฝ่าย ฝ่ายรับรองระบบ และเจ้าหน้าที่สถาบันฯ ขอแสดงความยินดีกับบริษัท สิงห์ชัย อุตสาหกรรม จำกัด ที่ได้รับการรับรองระบบการจัดการสุขลักษณะที่ดีในสถานประกอบการ (Good Manufacturing Practice System: GMP) ตามมาตรฐาน Codex

สรอ. จัดสัมมนา “Sustainable Procurement กับการพัฒนาอย่างยั่งยืน ตามแนวทางมาตรฐาน ISO 20400” ในงาน Thailand Industry Expo 2019

สถาบันรับรองมาตรฐานไอเอสโอ อุตสาหกรรมพัฒนามูลนิธิ สถาบันเครือข่ายของกระทรวงอุตสาหกรรม (สรอ.) หรือ MASCI จัดสัมมนา “Sustainable Procurement กับการพัฒนาอย่างยั่งยืน ตามแนวทางมาตรฐาน ISO 20400” ในงาน Thailand Industry Expo 2019 ณ อาคารชาเลนเจอร์ 2-3 เมืองทองธานี เมื่อวันที่ 20 กรกฎาคม 2562

สรอ. ร่วมเสวนา “เส้นทางความสำเร็จสู่มาตรฐาน ISO/IEC 17024” ในงานสัมมนา “Assessor Day: ผู้ตรวจประเมินองค์กรที่มีหน้าที่รับรองสมรรถนะของบุคคล ตามมาตรฐานอาชีพของประเทศไทยก้าวสู่สากล”

สถาบันรับรองมาตรฐานไอเอสโอ อุตสาหกรรมพัฒนามูลนิธิ สถาบันเครือข่ายของกระทรวงอุตสาหกรรม (สรอ.) หรือ MASCI ร่วมงานสัมมนา “Assessor Day: ผู้ตรวจประเมินองค์กรที่มีหน้าที่รับรองสมรรถนะของบุคคลตามมาตรฐานอาชีพของประเทศไทยก้าวสู่สากล” สถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ (องค์การมหาชน) หรือ สคช. เมื่อวันที่ 19 กรกฎาคม 2562 ณ โรงแรมพูลแมน แกรนด์ สุขุมวิท กรุงเทพฯ มีผู้ร่วมงานกว่า 400 คน

ขอเรียนเชิญเข้าร่วมงานสัมมนา “Introduction to ISO 30401:2018”

สรอ. ขอเรียนเชิญเข้าร่วมอบรมหลักสูตร Introduction to ISO 30401:2018 โดยหลักสูตรนี้จะช่วยให้องค์กรสามารถพัฒนาระบบการจัดการความรู้ เพื่อให้เป็นพื้นฐานของการพัฒนาการเชื่อมโยงข้อมูลสารสนเทศ ความรู้และทักษะของบุคลากรในองค์กรเข้าด้วยกัน สร้างพฤติกรรมการเรียนรู้ทั้งองค์กรอย่างเป็นระบบ ในวันที่ 20 ส.ค.62
เวลา 13.30 – 16.00 น. ณ ห้องอโนมา 2 และ 3 โรงแรม อโนมา แกรนด์ กรุงเทพฯ

สรอ. ยกระดับความรู้ความสามารถและทักษะด้านมาตรฐานการบริหารจัดการของผู้ประกอบการ SME/VSE/Start Up ต่อเนื่อง ภายใต้โครงการ SME Promotion Project I

สรอ.จัดฝึกอบรมบุคลากรของผู้ประกอบการ SME/VSE/Start Up หลักสูตรด้านการจัดการคุณภาพ ระดับเบื้องต้น (Beginner) และหลักสูตรด้านมาตรฐานเศรษฐกิจพอเพียงภาคอุตสาหกรรม ระดับเบื้องต้น (Beginner) และระดับนักปฏิบัติ (Practitioner) ภายใต้โครงการการสร้างความสามารถในการดำเนินการด้านระบบการบริหารจัดการและแข่งขันได้ในตลาดโลก สำหรับผู้ประกอบการอุตสาหกรรมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม ปีที่ 4 (SME Promotion Project IV)