ขอเชิญท่านผู้ประกอบการเข้าร่วมงานสัมมนา หัวข้อ “การขับเคลื่อนธุรกิจด้วยมาตรฐานระบบการจัดการและเครือข่ายพันธมิตร”

ขอเชิญท่านผู้ประกอบการเข้าร่วมงานสัมมนา หัวข้อ “การขับเคลื่อนธุรกิจด้วยมาตรฐานระบบการจัดการและเครือข่ายพันธมิตร” ในวันที่ 25 เม.ย. 62 ณ ห้องเบียงก้า 2 โรงแรมบางกอกชฎา กรุงเทพฯ จัดโดย สำนักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม ร่วมกับ สถาบันรับรองมาตรฐานไอเอสโอ

สินเชื่อดอกเบี้ยถูก….โดนใจ 2562 สำหรับผู้ประกอบการ SMEs ลูกค้าสถาบันรับรองมาตรฐานไอเอสโอเท่านั้น

สถาบันรับรองมาตรฐานไอเอสโอ ร่วมกับธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย ขอประชาสัมพันธ์ “สินเชื่อดอกเบี้ยถูกสำหรับผู้ประกอบการ SMEs” สำหรับลูกค้าที่ได้รับการรับรองกับสถาบันรับรองมาตรฐานไอเอสโอ

สรอ.ขอเชิญผู้ประกอบการเข้าร่วมการสัมมนาเพื่อประชาสัมพันธ์โครงการพัฒนาองค์กรด้านการจัดซื้อจัดจ้างอย่างยั่งยืนตามแนวทางมาตรฐานสากล (ISO 20400) (Sustainable Procurement) (ไม่เสียค่าใช้จ่ายในการเข้าร่วมสัมมนา)

สรอ. ได้เห็นถึงความสำคัญของการดำเนินงานด้านการจัดซื้อจัดจ้าง ซึ่งนับเป็นหน่วยงานที่มีความสำคัญขององค์กร เพราะนอกจากกระบวนการจัดหาที่จะต้องคัดสรรวัตถุดิบและบริการที่มีคุณภาพแล้ว การส่งเสริมองค์กรในห่วงโซ่อุปทานในมิติของเศรษกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม ก็เป็นอีกกิจกรรมหนึ่งที่สามารถแสดงให้เห็นถึงศักยภาพขององค์กร เพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ด้านการพัฒนาอย่างยั่งยืน

ขอเรียนเชิญเข้าร่วมงานสัมมนาวิชาการในงานนิทรรศการแสดงศักยภาพของอุตสาหกรรมรับช่วงการผลิตไทย Subcon Thailand 2019

สถาบันรับรองมาตรฐานไอเอสโอ (สรอ.) หรือ MASCI มีกำหนดจัดสัมมนาวิชาการในงานนิทรรศการแสดงศักยภาพของอุตสาหกรรมรับช่วงการผลิตไทย Subcon Thailand 2019 ในวันที่ 8-11 พฤษภาคม 2562 ณ ศูนย์นิทรรศการและการประชุม ไบเทค บางนา

ขอเรียนเชิญเข้าร่วมงานสัมมนาวิชาการ ในหัวข้อ “แนวโน้มความเคลื่อนไหวของมาตรฐานที่สำคัญ และการปรับตัวเข้าสู่ ISO 50001:2018”

สรอ. ขอเชิญชวนท่านเข้าร่วมงานสัมมนาวิชาการ หัวข้อ “แนวโน้มความเคลื่อนไหวของมาตรฐานที่สำคัญ และการปรับตัวเข้าสู่ ISO 50001:2018” ในวันพฤหัสบดีที่ 25 เม.ย.62 เวลา 08.30 – 16.00 น. ณ ห้องเบียงก้า โรงแรมบางกอกชฎา กรุงเทพมหานคร จึงขอเรียนเชิญท่านและบุคลากรที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมงานสัมมนาดังกล่าว (ไม่มีค่าใช้จ่าย)

ขอเชิญเข้าร่วมการอบรมหลักเกณฑ์การคัดเลือก และเกณฑ์การตัดสิน รางวัลอุตสาหกรรมดีเด่น ประเภทอุตสาหกรรมศักยภาพ

ทางสถาบันฯ ขอเรียนเชิญท่านผู้ประกอบการสมัครเข้าร่วมคัดเลือก อุตสาหกรรมดีเด่น ประเภทอุตสาหกรรมศักยภาพ ประจำปี พ.ศ. 2562 โดยไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆ และหากท่านสนใจสมัครเข้าร่วม หรือต้องการขอข้อมูลเพิ่มเติม โปรดติดต่อตามเบอร์โทร และอีเมล์ด้านล่าง
ฝ่ายหน่วยตรวจ สถาบันรับรองมาตรฐานไอเอสโอ
คุณทัชชะพงศ์ คุณวริษฐา และคุณสุจินดา
โทรศัพท์: 0-2617-1727 ต่อ 207,223 และ 209
E-mail : Tadchapong@masci.or.th, Waristha@masci.or.th, Sujinda@masci.or.th,

สรอ. ขอเชิญชวนผู้ประกอบการเข้าร่วมการฝึกอบรมหลักสูตรผู้ตรวจประเมินอุตสาหกรรมสีเขียว

สถาบันรับรองมาตรฐานไอเอสโอ อุตสาหกรรมพัฒนามูลนิธิ ได้รับมอบหมายจากกรมโรงงานอุตสาหกรรมในการเป็นหน่วยจัดฝึกอบรมหลักสูตรผู้ตรวจประเมินอุตสาหกรรมสีเขียว จำนวน 2 หลักสูตร ได้แก่ หลักสูตรผู้ตรวจประเมินอุตสาหกรรมสีเขียว (สำหรับผู้มีประสบการณ์เป็นผู้ตรวจประเมินด้านสิ่งแวดล้อม) (หลักสูตร 1 วัน) และหลักสูตรหัวหน้าผู้ตรวจประเมินอุตสาหกรรมสีเขียว (หลักสูตร 3 วัน)

“โคเวิร์คกิ้งสเปซ” ออฟฟิศในฝันที่ทำให้ทุกบริษัทเติบโตไปด้วยกัน

ปัจจุบัน ทั่วโลกมีการใช้โคเวิร์คกิ้งสเปสร่วมกันมากกว่า 19,000 แห่งและมีสมาชิกมากกว่า 1.74 ล้านคน อุตสาหกรรมโคเวิร์คกิ้งสเปสกำลังเป็นคลื่นลูกใหม่ที่สนับสนุนประสบการณ์ที่ดีของสตาร์ทอัพและฟรีแลนซ์ต่างๆ รวมทั้งเอสเอ็มอีและธุรกิจขนาดใหญ่ (กรุงเทพมหานครก็มีโคเวิร์คกิ้งสเปซอยู่เป็นจำนวนมากเช่นกัน เช่น HUBBA, Glowfish, Spaces, Regus, Too fast to sleep, Naplab, NestDots เป็นต้น)

จัดการนวัตกรรมให้มีประสิทธิผลด้วยชุดมาตรฐานการจัดการนวัตกรรม

ผู้สร้างการเปลี่ยนแปลงพยายามที่จะสร้างความได้เปรียบจากการดิสรัพท์ของดิจิตอล บริษัทส่วนมากก่อตั้งขึ้นด้วยเงินร่วมทุนจำนวนมาก และอยู่ในอุตสาหกรรมที่หลากหลาย รวมทั้งสื่อและข้อมูล บริการรถรับส่งส่วนบุคคล และค้าปลีก บริษัทเหล่านี้ไม่เหมือนกับ hidden champions และตัวสำรอง เนื่องจากมองเห็นได้ง่ายมากและมีแนวโน้มจะเติบโตขึ้นอย่างเห็นได้ชัด โดยมีรายได้มากกว่าหนึ่งพันล้านเหรียญสหรัฐ

รีบเปลี่ยนก่อนถูกโลกปรับ ธุรกิจยุคใหม่ต้องเท่าทันเอไอ ก้าวไกลด้วย Future Data (อบรมฟรี)

ขอเรียนเชิญผู้ประกอบการอุตสาหกรรมเอสเอ็มอีและผู้ที่มีแนวคิดนวัตกรรมและสนใจพัฒนานวัตกรรม เข้าร่วมฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตร “O2O* Global Workshop 2019: พลิกธุรกิจให้ทันสถานการณ์” ระหว่างวันที่ 26 – 27 เมษายน 2562 เวลา 08.30-16.00 น. ณ ศูนย์ปฏิรูปอุตสาหกรรมสู่อนาคต Industry Transformation Center (ITC) (ไม่มีค่าใช้จ่าย)