ขอเชิญเข้าประกวดรางวัลอุตสาหกรรมดีเด่น ประเภทอุตสาหกรรมศักยภาพ (ฟรี)

ทางสถาบันฯ ขอเรียนเชิญท่านผู้ประกอบการสมัครเข้าร่วมคัดเลือก อุตสาหกรรมดีเด่น ประเภทอุตสาหกรรมศักยภาพ ประจำปี พ.ศ. 2561 และการประชาสัมพันธ์เปิดตัวรางวัลอุตสาหกรรมดีเด่น ประเภทอุตสาหกรรมศักยภาพ และการอบรมหลักเกณฑ์ การคัดเลือก และเกณฑ์การตัดสิน ณ โรงแรมเดอะ ทวิน ทาวเวอร์ กรุงเทพฯ หากท่านสนใจสมัครเข้าร่วม หรือต้องการขอข้อมูลเพิ่มเติม โปรดติดต่อกลับที่อีเมล์ Tadchapong@masci.or.th, Sujinda@masci.or.th, Waristha@masci.or.th

สรอ. รับการตรวจประเมินรับรองความสามารถในการตรวจสอบรับรองมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหาร ตามมาตรฐาน ISO/IEC 17021-1:2015 ขอบข่าย GMP/HACCP จาก ACFS ต่อเนื่อง

สถาบันรับรองมาตรฐานไอเอสโอ (สรอ.) หรือ MASCI โดยผู้อำนวยการ
สถาบันฯ (นางพรรณี อังศุสิงห์) ผู้บริหาร และพนักงานสถาบันฯ ให้การต้อนรับ คณะผู้ตรวจประเมินจากสำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ (มกอช.) หรือ National Bureau of Agricultural Commodity and Food Standards (ACFS) กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ในวันที่ 13-14 กุมภาพันธ์ 2561

สรอ. ร่วมพิธีมอบรางวัลศูนย์รับเรื่องและแก้ไขปัญหาให้กับผู้บริโภค (Call Center ดีเด่น) ประจำปี พ.ศ. 2560

นางพรรณี อังศุสิงห์ ผู้อำนวยการสถาบันรับรองมาตรฐานไอเอสโอ (สรอ.) ร่วมพิธีมอบรางวัลศูนย์รับเรื่องและแก้ไขปัญหาให้กับผู้บริโภค (Call Center ดีเด่น) ประจำปี พ.ศ. 2560 ของสำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค สำนักนายกรัฐมนตรี ในวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2561 ณ โรงแรม
มิราเคิล แกรนด์ คอนเวนชั่น

ไอเอสโอเปิดใจ “ธรรมภิบาลสำคัญอย่างไร”

ไม่ว่าจะเป็นธนาคารโลก ธนาคารเพื่อการพัฒนาข้ามชาติ องค์การสหประชาชาติ (UN) คณะกรรมาธิการยุโรป (European Commission) องค์การเพื่อความร่วมมือทางเศรษฐกิจและการพัฒนา (OECD) หรือสถาบันด้านการพัฒนาที่สำคัญของโลก ต่างกล่าวว่าการส่งเสริมธรรมาภิบาลเป็นวาระสำคัญของการดำเนินงาน

มาตรฐานใหม่เพื่ออุตสาหกรรมอาหารและเครื่องดื่ม

ISO/TS 19657: 2017 เน้นความต้องการของบริษัทอาหารและเครื่องดื่ม และผู้ผลิตส่วนผสมของอาหารทุกบริษัท โดยไม่จำเป็นว่าจะเป็นบริษัทขนาดใดและมีความซับซ้อนเพียงใด ซึ่งเอกสารมาตรฐานนี้จะทำให้เกิดการปฏิบัติที่เป็นธรรมสำหรับธุรกิจทุกประเภท

สรอ. มอบเกียรติบัตรมาตรฐานระบบการจัดการนวัตกรรม (CEN/TS 16555-1) บริษัท พฤกษา เรียลเอสเตท จำกัด (มหาชน)

นางพรรณี อังศุสิงห์ ผู้อำนวยการสถาบันรับรองมาตรฐานไอเอสโอ มอบเกียรติบัตรมาตรฐานระบบการจัดการนวัตกรรม (CEN/TS 16555-1) ให้แก่บริษัท พฤกษา เรียลเอสเตท จำกัด (มหาชน) ในขอบข่ายการบริหารจัดการนวัตกรรมในธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ โดยจัดขึ้นในงาน Pruksa Innovation AWARDs 2017 วันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2561 ณ สำนักงานใหญ่ของบริษัทฯ ซึ่งเป็นผู้ได้รับเกียรติบัตรรายแรกในธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ของประเทศไทย

สรอ. มอบเกียรติบัตรมาตรฐานระบบการจัดการนวัตกรรม (CEN/TS 16555-1) บริษัท ซีพีเอฟ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)

นางพรรณี อังศุสิงห์ ผู้อำนวยการสถาบันรับรองมาตรฐานไอเอสโอ มอบเกียรติบัตรมาตรฐานระบบการจัดการนวัตกรรม (CEN/TS 16555-1) ให้แก่ บริษัท ซีพีเอฟ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) จำนวน 4 แห่ง ใน 4 สายธุรกิจ ซึ่งจัดขึ้นในงาน CPF CEO AWARDs 2017 วันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2561 ณ ศูนย์ประชุมธรรมศาสตร์ รังสิต จ.ปทุมธานี

โครงการยกระดับมาตรฐานการบริหารจัดการธุรกิจบริการสุขภาพสู่เกณฑ์มาตรฐานคุณภาพ” ภายใต้โครงการพัฒนาศักยภาพธุรกิจบริการที่มีมูลค่าสูง ปีงบประมาณ 2561

ด้วยกรมพัฒนาธุรกิจการค้า และสถาบันรับรองมาตรฐานไอเอสโอ ได้ร่วมกันดำเนิน “โครงการยกระดับมาตรฐานการบริหารจัดการธุรกิจบริการสุขภาพสู่เกณฑ์มาตรฐานคุณภาพ” ภายใต้โครงการพัฒนาศักยภาพธุรกิจบริการที่มีมูลค่าสูง ปีงบประมาณ 2561 ในวันที่ 26 ก.พ.61 เวลา 08:30 – 13:00 น. ณ ห้องประชุมฉลาดลบเลอสรรค์ ชั้น 4 สำนักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์ กระทรวงพาณิชย์ (สนามบินน้ำ)

สถาบันรับรองมาตรฐานไอเอสโอ ขออนุญาตประชาสัมพันธ์รับสมัครผู้สนใจเข้าอบรมหลักสูตรการบริหารความเสี่ยงสำหรับมาตรฐาน ISO 9001:2015 และ ISO 14001:2015

สถาบันรับรองมาตรฐานไอเอสโอ จักดำเนินการจัดฝึกอบรมการบริหารความเสี่ยงสำหรับมาตรฐาน ISO 9001:2015 และ ISO 14001:2015 โดยจัดขึ้นในพุธที่ 14 มีนาคม 2561 ณ ห้อง The Wedding Lounge ชั้น 10 โรงแรม เดอะ เบอร์เคลีย์ ประตูน้ำ เพียงท่านละ 6,000 บาท (ยังไม่รวม Vat 7%) รับสมัครถึงวันพุธที่ 28 กุมภาพันธ์ 2561 (รับสมัครจำนวนจำกัดเท่านั้น)

สถาบันรับรองมาตรฐานไอเอสโอ ขออนุญาตประชาสัมพันธ์รับสมัครผู้สนใจเข้าอบรมหลักสูตร BCMS Lead Auditor /ISO22301

สถาบันรับรองมาตรฐานไอเอสโอ จักดำเนินการจัดฝึกอบรมหลักสูตร BCMS Lead Auditor /ISO22301(MASCI Approved) โดยจัดขึ้นในระหว่างวันที่ 6 – 8 มีนาคม 2561 ณ ห้อง The Wedding Lounge ชั้น 10 โรงแรม เดอะ เบอร์เคลีย์ ประตูน้ำ เพียงท่านละ 16,000 บาท (ยังไม่รวม Vat 7%) รับสมัครจำนวนจำกัดเท่านั้น