สรอ. รับโล่รางวัลหน่วยตรวจสอบรับรองด้านสินค้าเกษตรและอาหารดีเด่น ปี 2560

สถาบันรับรองมาตรฐานไอเอสโอ (สรอ.) หรือ MASCI ได้รับโล่รางวัลระบบมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารปลอดภัย ประเภทหน่วยตรวจสอบรับรองด้านสินค้าเกษตรและอาหารดีเด่น ประจาปี 2560 จากสำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ (มกอช.)

สรอ. จัดพิธีบำเพ็ญกุศล เพื่อถวายพระราชกุศล ครบรอบ 1 ปี วันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร

สถาบันรับรองมาตรฐานไอเอสโอ (สรอ.) จัดพิธีบำเพ็ญกุศล เพื่อถวาย
พระราชกุศล ครบรอบ 1 ปี วันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร วันศุกร์ที่ 13 ตุลาคม 2560

หน่วยงานแรกของหน่วยธุรกิจน้ำมัน ปตท. ที่ได้รับการรับรองตามมาตรฐาน ISO 9001:2015

โรงงานซ่อมสีถังก๊าซหุงต้มขอนแก่น บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) ได้จัดพิธีรับมอบใบรับรองมาตรฐานการจัดการคุณภาพ Quality Management System ISO 9001:2015 โดยมี นางพรรณี อังศุสิงห์ ผู้อำนวยการสถาบันรับรองมาตรบานไอเอสโอ เป็นผู้มอบใบรับรองให้แก่ คุณสมยศ คงประเวช
ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่การตลาดพาณิชย์ หน่วยธุรกิจน้ำมัน ในวันที่ 26 กันยายน 2560 ณ ปตท.สำนักงานใหญ่

ขอแสดงความยินดีกับสายออกบัตรธนาคาร ธนาคารแห่งประเทศไทย ได้รับการรับรองระบบมาตรฐาน 4 ระบบ

เมื่อวันศุกร์ที่ 1 กันยายน 2560 นางพรรณี อังศุสิงห์ ผู้อำนวยการสถาบันรับรองมาตรฐานไอเอสโอ ได้มอบใบรับรองระบบมาตรฐาน 4 ระบบให้กับสายออกบัตรธนาคาร ธนาคารแห่งประเทศไทย โดยผู้ช่วยผู้ว่าการ ผู้บริหาร และพนักงานสายออกบัตรธนาคาร ร่วมพิธีและแสดงความยินดี

ไอเอสโอทบทวน ISO/IEC 17025

มาตรฐาน ISO/IEC 17025 ได้รับการพัฒนาร่วมกันระหว่างไอเอสโอและไออีซีในคณะกรรมการการประเมินความสอดคล้องที่เรียกว่า CASCO (Committee on conformity assessment) และมาตรฐานนี้จะใช้แทนฉบับเดิมที่ใช้มาตั้งแต่ปี 2005 ซึ่งคาดว่ามาตรฐานฉบับที่พัฒนานี้จะแล้วเสร็จภายในปลายปีนี้

จัดซื้อให้ยั่งยืนอย่างไรในระยะยาว

MASCI Innoversity เคยนำเสนอเรื่อง “มาตรฐานการจัดซื้ออย่างยั่งยืน” เมื่อเร็วๆ นี้มาแล้ว แต่ในทางปฏิบัติ ผู้จัดซื้อจำนวนไม่น้อยยังคงเผชิญปัญหากับ “การจัดซื้ออย่างยั่งยืน” แม้ว่าผู้บริหารจะประกาศนโยบายให้มีการจัดซื้อจากซัพพลายเออร์ที่คำนึงถึงความยั่งยืนและใช้แนวทางตามมาตรฐาน ISO 20400 แล้วก็ตาม แต่ผู้จัดซื้อก็ยังพบว่ามีความยากลำบากในการหาซัพพลายเออร์ดังกล่าว

สรอ. จัดฝึกอบรม ISO 14971 Application of Risk Management to Medical Devices

สถาบันรับรองมาตรฐานไอเอสโอ (สรอ.) หรือ MASCI จัดฝึกอบรมการบริหารความเสี่ยงสำหรับเครื่องมือแพทย์ตามมาตรฐาน ISO 14971 Application of Risk Management to Medical Devices เมื่อวันที่
2 กันยายน 2560 รวม 33 คน เพื่อต่อยอดการพัฒนาผู้ตรวจประเมินและบุคลากรที่เกี่ยวข้องของสถาบันฯ หน่วยงานภาครัฐ และหน่วยรับรองเครือข่าย ด้านการรับรองระบบบริหารงานคุณภาพสำหรับเครื่องมือแพทย์
(ISO 13485) และระบบคุณภาพตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ดีในการผลิตเครื่องมือแพทย์ (Thai GMP, Medical Devices)

คู่มือจัดการการใช้น้ำสำหรับ SMEs

ไอเอสโอได้ร่วมกับศูนย์การค้าระหว่างประเทศ (International Trade Center: ITC) ทำการพัฒนาคู่มือไอเอสโอขึ้นมาใหม่ คือ ISO 14046 Environmental Management – Water footprint – A practical guide for SMEs เพื่อช่วยให้องค์กรทุกประเภท โดยเฉพาะอย่างยิ่ง SMEs มีความเข้าใจในมาตรฐานได้ดีขึ้นและได้รับประโยชน์อย่างกว้างขวางมากขึ้น

ISO 29993 สำหรับผู้ให้บริการด้านการเรียนรู้

ISO 29993 Learning services outside formal education – Service requirements เป็นข้อกำหนดที่ได้รับการออกแบบมาเพื่อปรับปรุงในด้านความโปร่งใสและความเชื่อถือในตลาดการศึกษาด้วยการจัดเตรียมข้อกำหนดขั้นต่ำสำหรับระดับคุณภาพบริการด้านการเรียนรู้ที่เห็นพ้องต้องกันในระดับระหว่างประเทศ

แนะนำ ISO 32000 มาตรฐานเอกสารอิเล็กทรอนิกส์

Adobe’s PDF version 1.7 ได้มีการนำมาพัฒนาเป็นมาตรฐาน ISO 32000 เมื่อปี 2551 (ค.ศ.2008) (ISO 32000 -Document management -Portable document format) นับตั้งแต่นั้นเป็นต้นมา สมาชิกของกลุ่มงานของคณะทำงานวิชาการของไอเอสโอ ISO/TC 171/SC 2/WG 8 ซึ่งเป็นกลุ่มงานที่รับผิดชอบด้านมาตรฐานก็ได้เริ่มพัฒนาข้อกำหนดซึ่งเพิ่งตีพิมพ์เผยแพร่ข้อกำหนดสำหรับรูปแบบ PDF 2.0 ไปเมื่อเดือนกรกฎาคมที่ผ่านมา