สรอ. รวมพลังจิตอาสา ในการบริหารจัดการด้านอาหาร เครื่องดื่ม และการอานวยความสะดวกให้กับประชาชน ที่มาถวายสักการะพระบรมศพ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช

สถาบันรับรองมาตรฐานไอเอสโอ โดยผู้อำนวยการสถาบันฯ ผู้บริหาร และพนักงานสถาบันฯ ร่วมกับกระทรวงอุตสาหกรรม และหน่วยงานเครือข่ายกระทรวงอุตสาหกรรม รวม 181 คน เข้าร่วมเป็นจิตอาสาเพื่อการบริหารจัดการด้านอาหาร เครื่องดื่ม และอำนวยความสะดวกให้กับประชาชนที่มาถวายสักการะพระบรมศพ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ในวันอาทิตย์ที่ 6 สิงหาคม 2560

สรอ. ร่วมจัดแสดงนิทรรศการงานประชุมสัมมนาวิชาการ OIE Forum ประจำปี 2560

สถาบันรับรองมาตรฐานไอเอสโอ (สรอ.) ได้รับเชิญจากสำนักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม (สศอ.) ร่วมจัดแสดงนิทรรศการงานประชุมสัมมนาวิชาการ OIE Forum ประจำปี 2560 เรื่อง “Industry 4.0 Roadmap : Transforming towards Thailand 4.0, อุตสาหกรรม 4.0 จุดเปลี่ยนประเทศไทย” เพื่อนำเสนอแนวทางการพัฒนาผลิตภัณฑ์ แนวทางการพัฒนาภารกิจให้เข้าสู่อุตสาหกรรม 4.0 และแนวทางการเปลี่ยนผ่าน
สู่การปฏิรูปอุตสาหกรรมในอนาคต ในวันจันทร์ที่ 24 กรกฎาคม 2560
ณ ห้องรอยัล จูบิลี่ ชั้น 1 อาคารชาเลนเจอร์ อิมแพค เมืองทองธานี

สรอ. ร่วมจัดสัมมนาวิชาการด้านมาตรฐานระบบการบริหารจัดการ งาน Thailand Industry Expo 2017

สถาบันรับรองมาตรฐานไอเอสโอ (สรอ.) ร่วมจัดสัมมนาวิชาการด้านมาตรฐานระบบการบริหารจัดการ งาน Thailand Industry Expo 2017 กับกระทรวงอุตสาหกรรม ในวันที่ 25 – 30 กรกฎาคม 2560 ภายใต้แนวคิด “ปฏิรูปอุตสาหกรรม 4.0 สรรค์สร้างโอกาสอนาคตไทย”
(One Transformation, Thousand Opportunities)
ณ อาคารชาเลนเจอร์ 1-3 อิมแพค เมืองทองธานี

องค์กรยุคใหม่ ใส่ใจ ISO 26000 ตอนที่ 2

มาร์คแอนด์สเปนเซอร์เป็นอีกบริษัทหนึ่งที่พิสูจน์ให้เห็นว่าเป็นผู้บุกเบิกที่มีความโดดเด่นในด้านความสามารถในการดำเนินงานอย่างยั่งยืนด้วยการนำแผน A ไปใช้เมื่อปี 2550 (ค.ศ.2007) เพื่อช่วยปกป้องโลกด้วยการใช้ทรัพยากรอย่างมีความรับผิดชอบ ลดของเสียและช่วยเหลือชุมชน แต่ก็ยังไม่สามารถบรรลุเป้าหมายเหล่านั้นได้หากไม่ได้รับการสนับสนุนจากซัพพลายเออร์ ดังนั้น เมื่อปี 2556 (ค.ศ.2013) บริษัทจึงหันมาใช้ ISO 26000 เป็นแนวทางในการส่งเสริมวิธีปฏิบัติที่เป็นธรรมตลอดทั้ง
ซัพพลายเชน

องค์กรยุคใหม่ ใส่ใจ ISO 26000 ตอนที่ 1

ทั้งนี้ โดรนเชิงพาณิชย์ที่กำลังมีการศึกษานี้ทำการบินได้ช้า จึงเสียเวลาในการเดินทางซึ่งอเมซอนกำลังพัฒนาอยู่ โดยวางแผนให้โดรนสามารถบินในระดับสูงกว่าเดิมและบินได้เร็วประมาณ 95 กิโลเมตรต่อชั่วโมง รวมทั้งพยายามหาวิธีทำให้เสียงของโดรนเบาลงด้วย

ISO 52000 เพื่อสมรรถนะด้านพลังงานของอาคาร

จากข้อมูลขององค์กรพลังงานระหว่างประเทศ (International Energy Agency: IEA) พบว่าการใช้พลังงานในอาคารจำเป็นจะต้องลดลงถึง 50% หากเราต้องการลดค่าเฉลี่ยของอุณหภูมิลงให้ได้ 2 องศาภายในปี 2050 ปัจจุบัน โลกของเรามีแนวทางการจำกัดอุณหภูมิโลกให้เป็นไปตามเป้าหมายนี้ด้วยการทำให้อาคารสามารถใช้พลังงานได้อย่างมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นโดยนำชุดมาตรฐาน ISO 52000 ไปใช้งาน

งานสัมมนาและอบรมแนวทางการปฏิบัติที่ดีและข้อควรระวังในการนำมาตรฐาน BCM ไปประยุกต์ใช้ (ฟรี)

ด้วยกรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ และสถาบันรับรองมาตรฐานไอเอสโอ ได้ร่วมกันดำเนินโครงการส่งเสริมมาตรฐานความปลอดภัยในโซ่อุปทานและการจัดการความต่อเนื่องทางธุรกิจ (ISO 28000 & BCM) ในวันศุกร์ที่ 25 สิงหาคม พ.ศ. 2560 เวลา 9:30 – 16:00 น.
ณ ห้อง BB 205 ศูนย์ประชุมวายุภักษ์ ชั้น 2 ศูนย์ราชการ แจ้งวัฒนะ กรุงเทพฯ

สรอ. จัดการประชุมสัมมนาแถลงผลการดำเนินงานโครงการยกระดับมาตรฐานระบบการจัดการของผู้ประกอบการ

สรอ. จัดการประชุมสัมมนาแถลงผลการดำเนินงานโครงการยกระดับมาตรฐานระบบการจัดการของผู้ประกอบการเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ
และผลิตภาพการผลิต ปีงบประมาณ 2560 และมอบประกาศนียบัตร

งานแถลงข่าว “การจัดงาน Thailand Industry Expo 2017”

วันนี้ (14 กรกฎาคม 2560) นายอุตตม สาวนายน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม เป็นประธานแถลงข่าว “การจัดงาน Thailand Industry Expo 2017” กำหนดแนวคิดการจัดงาน คือ Thailand Industry 4.0 : One Transformation, Thousand Opportunities หรือปฏิรูปอุตสาหกรรม 4.0 สรรค์สร้างโอกาสอนาคตไทย ซึ่งจัดขึ้นระหว่างวันที่ 25-30 กรกฎาคม 2560 ณ ชาเลนเจอร์ ฮอลล์ 1-3 อิมแพ็ค เมืองทองธานี ตั้งแต่เวลา 10.00 – 22.00 น.

สรอ. ร่วมกิจกรรมงานสัปดาห์ส่งเสริมพระพุทธศาสนา


สถาบันรับรองมาตรฐานไอเอสโอ (สรอ.) โดยผู้อำนวยการสถาบันรับรองมาตรฐานไอเอสโอ (นางพรรณี อังศุสิงห์) ผู้บริหาร และพนักงานสถาบันฯ เข้าร่วมกิจกรรมงานสัปดาห์ส่งเสริมพระพุทธศาสนา เนื่องในเทศกาลอาสาฬหบูชาและเข้าพรรษา พุทธศักราช 2560 ของกระทรวงอุตสาหกรรม