สรอ. จัดการประชุมสัมมนาแถลงผลการดำเนินงานโครงการยกระดับมาตรฐานระบบการจัดการของผู้ประกอบการ

สรอ. จัดการประชุมสัมมนาแถลงผลการดำเนินงานโครงการยกระดับมาตรฐานระบบการจัดการของผู้ประกอบการเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ
และผลิตภาพการผลิต ปีงบประมาณ 2560 และมอบประกาศนียบัตร

งานแถลงข่าว “การจัดงาน Thailand Industry Expo 2017”

วันนี้ (14 กรกฎาคม 2560) นายอุตตม สาวนายน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม เป็นประธานแถลงข่าว “การจัดงาน Thailand Industry Expo 2017” กำหนดแนวคิดการจัดงาน คือ Thailand Industry 4.0 : One Transformation, Thousand Opportunities หรือปฏิรูปอุตสาหกรรม 4.0 สรรค์สร้างโอกาสอนาคตไทย ซึ่งจัดขึ้นระหว่างวันที่ 25-30 กรกฎาคม 2560 ณ ชาเลนเจอร์ ฮอลล์ 1-3 อิมแพ็ค เมืองทองธานี ตั้งแต่เวลา 10.00 – 22.00 น.

สรอ. ร่วมกิจกรรมงานสัปดาห์ส่งเสริมพระพุทธศาสนา


สถาบันรับรองมาตรฐานไอเอสโอ (สรอ.) โดยผู้อำนวยการสถาบันรับรองมาตรฐานไอเอสโอ (นางพรรณี อังศุสิงห์) ผู้บริหาร และพนักงานสถาบันฯ เข้าร่วมกิจกรรมงานสัปดาห์ส่งเสริมพระพุทธศาสนา เนื่องในเทศกาลอาสาฬหบูชาและเข้าพรรษา พุทธศักราช 2560 ของกระทรวงอุตสาหกรรม

สรอ. รับการตรวจประเมินจากสำนักงานคณะกรรมการการมาตรฐานแห่งชาติ

สรอ. รับการตรวจประเมินจากสำนักงานคณะกรรมการการมาตรฐานแห่งชาติ เพื่อการรับรองระบบงานตามมาตรฐาน ISO/IEC 17021-1:2015 สาขาหน่วยรับรองมาตรฐานแรงงานไทย

สรอ. เข้าร่วมการประชุมคณะกรรมการแห่งชาติว่าด้วยการประเมินมาตรฐานสถานที่จัดงานอาเซียน

สถาบันรับรองมาตรฐานไอเอสโอ (สรอ.) โดยผู้อำนวยการสถาบันรับรองมาตรฐานไอเอสโอ (นางพรรณี อังศุสิงห์) เข้าร่วมการประชุมคณะกรรมการแห่งชาติว่าด้วยการประเมินมาตรฐานสถานที่จัดงานอาเซียน (National Assessment Committee on ASEAN MICE Venue Standard)
เมื่อวันที่ 1 กรกฎาคม 2560

ISO 50001 เครื่องมือหลักเพื่อปฏิบัติการลดภาวะโลกร้อน

สำหรับมาตรฐาน ISO 50001: 2011 (ประกาศใช้เมื่อ พ.ศ.2554) เป็นมาตรฐานที่ทำให้องค์กรสามารถจัดกับพลังงานโดยมีแนวทางที่รัดกุมในการปรับปรุงสมรรถนะด้านพลังงานอย่างต่อเนื่องรวมทั้งความสามารถในการดำเนินงานอย่างยั่งยืน ซึ่งทำให้สร้างคุณค่าทั้งในเชิงของวิธีปฏิบัติที่ดีที่สุดและปฏิบัติการด้านพลังงานสะอาด ซึ่งมีองค์กรเกือบ 12,000 องค์กรทั่วโลกที่ได้รับการรับรองตามมาตรฐานนี้นับถึงปลายปี 2558 และมีสถิติสูงขึ้นกว่าปีก่อนหน้านั้นถึง 77%

ISO 22000 ปรับปรุงใหม่ ใช้งานได้ง่ายขึ้น

การทบทวนมาตรฐาน ISO 22000 มุ่งไปสู่การรวบรวมประเด็นใหม่ล่าสุดเกี่ยวกับความปลอดภัยของอาหารเพื่อให้เหมาะสมกับภาคส่วนอาหารในปัจจุบัน ซึ่งมีกระบวนการที่รัดกุมและกลุ่มงานที่ทำการทบทวนมาตรฐานก็ได้ค้นพบแนวคิดที่ขยายวงกว้างออกไปอีกเป็นจำนวนมาก เมื่อปีที่แล้ว
ผู้เชี่ยวชาญได้มาประชุมร่วมกัน 3 ครั้ง และได้รับข้อคิดเห็นจำนวน 1,800 ข้อคิดเห็น จากผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทั่วโลกซึ่งเป็นผู้แทนขององค์กรที่ทำหน้าที่ต่างๆ กัน

ไอเอสโอหนุนธุรกิจปรับตัวด้วยมาตรฐาน ISO 22316

ISO 22316: 2017 – Security and resilience – Organizational resilience – Principles and attributes เป็นมาตรฐานที่ให้แนวทางการทำงานสำหรับองค์กรเพื่อช่วยให้องค์กรพิสูจน์ได้ว่าจะมีความสามารถในการปรับตัวและอยู่รอดในอนาคต ประกอบด้วยหลักการสำคัญในรายละเอียด คุณลักษณะ และกิจกรรมที่สนับสนุนองค์กรให้เกิดความยืดหยุ่น

การฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตร “ความรู้เกี่ยวกับมาตรฐานข้อกำหนดทั่วไปสำหรับหน่วยรับรองบุคลากร ตามมาตรฐาน ISO/IEC 17024” รุ่นที่ 3 ประจำปี 2560

ในวันที่ 28-30 มิถุนายน 2560 ณ ห้อง Gemini ชั้น 3 โรงแรม มิราเคิล
แกรนด์ กรุงเทพมหานคร ภายใต้โครงการพัฒนาองค์กรที่มีหน้าที่รับรองสมรรถนะของบุคคลตามมาตรฐานอาชีพเข้าสู่มาตรฐานสากล
(ISO/IEC 17024) ประจำปีงบประมาณ 2560

ชาว สรอ. ร่วมกิจกรรม “ร้อยดวงใจเป็นดอกไม้ถวายเพื่อพ่อ”

บุคลากรสถาบันรับรองมาตรฐานไอเอสโอ (สรอ.) ร่วมกิจกรรม
“ร้อยดวงใจเป็นดอกไม้ถวายเพื่อพ่อ” กับกระทรวงอุตสาหกรรม ซึ่งจัดให้ข้าราชการ เจ้าหน้าที่ของกระทรวงฯ และสถาบันเครือข่าย ร่วมประดิษฐ์ดอกไม้จันทน์ เพื่อร่วมงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ
พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช จำนวน 9,999 ดอก