สรอ. ร่วมออกบูธจัดแสดงนิทรรศการ งานประชุมสัมมนาวิชาการ OIE Forum ประจำปี 2561

สถาบันรับรองมาตรฐานไอเอสโอ (สรอ.) โดยนางพรรณี อังศุสิงห์ ผู้อำนวยการสถาบัน พร้อมด้วยผู้บริหารและเจ้าหน้าที่สถาบันฯ เข้าร่วมการประชุมสัมมนาวิชาการ OIE Forum ประจำปี 2561 และการแสดงนิทรรศการภายใต้แนวคิด “Man Power, Management” ซึ่งมีผู้บริหารและบุคลากรจากหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน ภาคการศึกษา ผู้ประกอบการ และประชาชนทั่วไป เยี่ยมชมบูธสถาบันฯ และให้ความสนใจในกิจกรรมการพัฒนากำลังคนและโครงสร้างพื้นฐานด้านมาตรฐานระบบ/การบริหารจัดการและการตรวจสอบรับรองที่จัดแสดงนิทรรศการเป็นอย่างมาก

สรอ. ร่วมพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ “การพัฒนาข้อมูลกลาง เพื่อบูรณาการการส่งเสริม SME” สสว.

สถาบันรับรองมาตรฐานไอเอสโอ (สรอ.) โดยนางพรรณี อังศุสิงห์ ผู้อำนวยการสถาบัน ได้รับเชิญเข้าร่วมพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ “การพัฒนาข้อมูลกลาง เพื่อบูรณาการการส่งเสริม SME (Web Portal)” หรือเว็บไซต์ SME ONE (www.smeone.info) ระหว่างสำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (สสว.) หน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน และสถาบันการเงิน รวม 75 หน่วยงาน ซึ่งจัดขึ้นในงาน SME ONE FEST 2018 ของ สสว. ณ ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ วันที่ 6 กันยายน 2561

สรอ. ร่วมกิจกรรมจิตอาสา “เราทำความดี ด้วยหัวใจ” กระทรวงอุตสาหกรรม

สถาบันรับรองมาตรฐานไอเอสโอ โดยนางพรรณี อังศุสิงห์ ผู้อำนวยการสถาบัน พร้อมด้วยผู้บริหารและพนักงานสถาบันฯ เข้าร่วมปฏิบัติงาน ณ บริเวณลานประดิษฐานองค์พระนารายณ์ และบริเวณด้านหน้าอาคารสำนักงานปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม ร่วมกับผู้บริหารและจิตอาสาของหน่วยงานในกระทรวงอุตสาหกรรม

สรอ. แสดงความยินดีกับธนาคารแห่งประเทศไทย ในโอกาสได้รับการรับรองระบบการจัดการพลังงาน ISO 50001:2011

นางพรรณี อังศุสิงห์ ผู้อำนวยการสถาบันรับรองมาตรฐานไอเอสโอ (สรอ.) และผู้บริหาร สรอ. ขอแสดงความยินดีกับธนาคารแห่งประเทศไทย ที่ได้รับการรับรองระบบการจัดการพลังงาน ตามมาตรฐาน มอก. 50001-2555 (ISO 50001:2011) เมื่อวันอังคารที่ 21 สิงหาคม 2561 ณ ห้องจินตาทัศน์ อาคาร 2 ชั้น 5 ธปท. สำนักงานใหญ่

สรอ. สัมมนาสร้างความตระหนักด้านมาตรฐานระบบการบริหารจัดการ “มาตรฐานแรงงานไทย กฎหมายแรงงาน และความปลอดภัย” ให้ผู้ประกอบการส่วนภูมิภาค

สรอ. ได้จัดสัมมนา เรื่อง “มาตรฐานแรงงานไทย กฎหมายแรงงาน และความปลอดภัย” ครอบคลุมเส้นทางการพัฒนา SME & VSE ด้านมาตรฐานการบริหารจัดการสู่ความยั่งยืน หรือ “SME Roadmap to Sustainability” ของ สรอ. โดยวิทยากรของ สรอ. และวิทยากรจากสำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดสงขลา ในวันที่ 15 สิงหาคม 2561 ณ โรงแรมบุรีศรีภู บูติกโฮเต็ล จังหวัดสงขลา มีผู้ประกอบการเข้าร่วมสัมมนา 126 คน

สรอ. ร่วมจัดสัมมนาเพื่อส่งเสริมสนับสนุนผู้ประกอบการในงาน Thailand Industry Expo 2018 “Change to Shift” เปลี่ยนเพื่อปรับ ยกระดับอุตสาหกรรมไทย วันที่ 2-5 สิงหาคม 2561

กระทรวงอุตสาหกรรม จัดงาน “Thailand Industry Expo 2018” ภายใต้แนวคิด “CHANGE to SHIFT” เปลี่ยนเพื่อปรับ ยกระดับอุตสาหกรรมไทย เพื่อแสดงศักยภาพและยกระดับอุตสาหกรรมของประเทศไปสู่อุตสาหกรรม 4.0 ตามนโยบายของรัฐบาล วันที่ 2-5 สิงหาคม 2561 ณ อาคารชาเลนเจอร์ 2-3 อิมแพ็ค เมืองทองธานี

สรอ. จัดฝึกอบรมหลักสูตร Implementing ISO 22301:2012 (Workshop)

สถาบันรับรองมาตรฐานไอเอสโอ ดำเนินการจัดฝึกอบรมหลักสูตร Implementing ISO 22301:2012 (Workshop) โดยจัดขึ้นในระหว่างวันที่ 25 – 26 กันยายน 2561 ณ ห้อง Meeting Suite ชั้น 6 โรงแรมปทุมวัน ปริ๊นเซส เพียงท่านละ 15,000 บาท (ยังไม่รวม Vat 7%)

สรอ. สัมมนาสร้างความตระหนักด้านมาตรฐานการบริหารจัดการให้ผู้ประกอบการส่วนภูมิภาค “CSR/SR และ CSV (Creating Shared Value: Guideline for Inclusive Growth”)

สรอ. ได้จัดการสัมมนา เรื่อง “CSR/SR และ CSV (Creating Shared Value: Guideline for Inclusive Growth” โดยวิทยากรของ สรอ. และวิทยาลัยนวัตกรรมสังคม มหาวิทยาลัยรังสิต เมื่อวันที่ 25 กรกฎาคม 2561 ณ โรงแรมแปซิฟิคปาร์ค ชลบุรี มีผู้ประกอบการเข้าร่วมสัมมนา 103 คน ครอบคลุม เรื่อง เส้นทางการพัฒนา SME & VSE ด้านมาตรฐานการบริหารจัดการสู่ความยั่งยืน หรือ “SME Roadmap to Sustainability” ของ สรอ., CSR: Corporate Social Responsibility, SR: Social Responsibility และ CSV: Creating Shared Value

สรอ. สัมมนาเตรียมความพร้อมผู้ประกอบการ The transition from ISO 14001:2004 to ISO 14001:2015 & ISO 9001:2008 to ISO 9001:2015

สถาบันรับรองมาตรฐานไอเอสโอ (สรอ.) หรือ MASCI จัดสัมมนา “The transition from ISO 14001:2004 to ISO 14001:2015 & ISO 9001:2008 to ISO 9001:2015” เพื่อชี้แจงแนวทางการดำเนินการตามเอกสาร IAF Communique, Important information for Certification Bodies regarding transition to ISO 9001 and ISO 14001 วันที่ 13 กรกฎาคม 2561 จังหวัดระยอง มีผู้ประกอบการเข้าร่วมสัมมนากว่า 100 ราย

สรอ. แสดงความยินดีกับสถาบันพลาสติก ในโอกาสได้รับการรับรองระบบบริหารงานคุณภาพ มอก. 9001-2559 (ISO 9001:2015)

นางพรรณี อังศุสิงห์ ผู้อำนวยการสถาบันรับรองมาตรฐานไอเอสโอ และผู้บริหารสถาบันฯ ขอแสดงความยินดีกับสถาบันพลาสติก ที่ได้รับการรับรองระบบบริหารงานคุณภาพ มอก. 9001-2559 (ISO 9001:2015)