แบรนด์โรงแรม “ฮิลตัน” พร้อมก้าวสู่ SDGs

สำหรับไอเอสโอ มีมาตรฐานสากลในภาคส่วนการผลิตอาหารมากกว่า 1600 มาตรฐานที่ช่วยให้สามารถยุติความหิวโหยของโลกได้ด้วยการสร้างความมั่นใจในผลิตภัณฑ์อาหาร ปรับปรุงวิธีการด้านเกษตรกรรม และส่งเสริมการจัดซื้ออย่างมีจริยธรรมและยั่งยืน ซึ่งรวมถึงมาตรฐานอีกประมาณ 850 มาตรฐานจากคณะกรรมการวิชาการ ISO/TC 34 – Food products ซึ่งครอบคลุมทุกเรือ่งนับตั้งแต่สวัสดิภาพสัตว์ไปจนถึงผลิตภัณฑ์อาหาร เช่น ธัญพืชและนม และการทดสอบส่วนผสม เป็นต้น

ไอเอสโอกับวันอาหารโลก

สำหรับไอเอสโอ มีมาตรฐานสากลในภาคส่วนการผลิตอาหารมากกว่า 1600 มาตรฐานที่ช่วยให้สามารถยุติความหิวโหยของโลกได้ด้วยการสร้างความมั่นใจในผลิตภัณฑ์อาหาร ปรับปรุงวิธีการด้านเกษตรกรรม และส่งเสริมการจัดซื้ออย่างมีจริยธรรมและยั่งยืน ซึ่งรวมถึงมาตรฐานอีกประมาณ 850 มาตรฐานจากคณะกรรมการวิชาการ ISO/TC 34 – Food products ซึ่งครอบคลุมทุกเรือ่งนับตั้งแต่สวัสดิภาพสัตว์ไปจนถึงผลิตภัณฑ์อาหาร เช่น ธัญพืชและนม และการทดสอบส่วนผสม เป็นต้น

สรอ. ร่วมเสวนา “มาตรฐานอาชีพไทยเพื่อการยอมรับในระดับสากล” ในงานสัมมนา “ยกระดับการรับรองสมรรถนะบุคลากรไทยสู่สากล ด้วย มอช.”

สถาบันรับรองมาตรฐานไอเอสโอ (สรอ.) ร่วมงานสัมมนา “ยกระดับการรับรองสมรรถนะบุคลากรไทยสู่สากล ด้วย มอช.” สถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ (องค์การมหาชน) หรือ สคช. ซึ่งได้รับเกียรติจาก นายนคร ศิลปอาชา ประธานกรรมการสถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ เป็นประธานเปิดการสัมมนา โดยมีนายพิสิฐ รังสฤษฎ์วุฒิกุล ผู้อำนวยการสถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ พร้อมผู้บริหาร สคช. นางพรรณี อังศุสิงห์ ผู้อำนวยการสถาบันรับรองมาตรฐานไอเอสโอ ผู้บริหารและพนักงาน สรอ. ให้การต้อนรับ ณ โรงแรมเบอร์เคลีย์ ประตูน้ำ มีผู้ร่วมงาน 277 ราย

สรอ. ร่วมพิธีบำเพ็ญกุศลเพื่อถวายเป็นพระราชกุศล พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร เนื่องในวาระแห่งการสวรรคต 2 ปี

กระทรวงอุตสาหกรรม จัดพิธีบำเพ็ญกุศล เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร เนื่องในวาระแห่งการสวรรคต 2 ปี โดย นายอุตตม สาวนายน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม เป็นประธานในพิธีฯ พร้อมคณะผู้บริหารระดับสูง ข้าราชการและพนักงานกระทรวงอุตสาหกรรม รวมทั้งผู้บริหารและพนักงานสถาบันเครือข่ายกระทรวงอุตสาหกรรม เมื่อวันที่ 12 ตุลาคม 2561 ณ ห้องโถง ชั้น 1 อาคารสำนักงานปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม ซึ่งสถาบันรับรองมาตรฐานไอเอสโอ โดยนางพรรณี อังศุสิงห์ ผู้อำนวยการสถาบัน พร้อมด้วยผู้บริหารและพนักงานสถาบันฯ เข้าร่วมพิธี

สรอ. จัดกิจกรรมทำบุญเนื่องในโอกาสครบรอบ 20 ปี

จัดตั้งสถาบันฯ โดยนางชุตาภรณ์ ลัมพสาระ นายปราโมทย์ วิทยาสุข
นสพ. บุญเพ็ง สันติวัฒนธรรม ดร. อรรณพ ปิยะสินธ์ชาติ (ประธานกรรมการ คณะกรรมการสถาบันฯ และกรรมการสถาบันฯ อดีตและปัจจุบัน) นายสมรวย หะริณสุต และนายชาญนาวิน สุกแจ่มใส (อดีตรักษาการผู้อำนวยการสถาบันฯ/ผู้อำนวยการสถาบันฯ) และแขกผู้มีเกียรติ ให้เกียรติร่วมทำบุญ ถวายภัตตาหารเพล ผ้าไตรและเครื่องไทยธรรม
แด่พระภิกษุสงฆ์ ณ ห้อง SHARING ชั้น 18 เมื่อวันที่ 11 ตุลาคม 2561 พร้อมด้วยนางพรรณี อังศุสิงห์ ผู้อำนวยการสถาบันฯ ผู้บริหารและ
พนักงานสถาบันฯ

สรอ. ร่วมงานแถลงข่าวกลุ่มย่อย “เจาะประเด็นขั้นตอนการดำเนินโครงการมาตรฐานสถานที่จัดงานประเทศไทย (Thailand MICE Venue Standards: TMVS)”

สถาบันรับรองมาตรฐานไอเอสโอ (สรอ.) โดย นางพรรณี อังศุสิงห์ ผู้อำนวยการสถาบัน เข้าร่วมการแถลงข่าวกลุ่มย่อย “เจาะประเด็นขั้นตอนการดำเนินโครงการมาตรฐานสถานที่จัดงานประเทศไทย (Thailand MICE Venue Standards: TMVS)” ณ ห้องประชุม 1-2 ชั้น 26 สำนักงานส่งเสริมการจัดประชุมและนิทรรศการ (องค์การมหาชน): สสปน. (Thailand Convention & Exhibition Bureau: TCEB) อาคารสยามพิวรรธน์ทาวเวอร์ วันที่ 4 ตุลาคม 2561

สรอ. แสดงความยินดีกับบริษัท เชลล์แห่งประเทศไทย จำกัด ในโอกาสได้รับการรับรองระบบการจัดการอาชีวอนามัยและความปลอดภัย (ISO 45001)

นางพรรณี อังศุสิงห์ ผู้อำนวยการสถาบันรับรองมาตรฐานไอเอสโอ (สรอ.) และผู้บริหาร สรอ. ขอแสดงความยินดีกับบริษัท เชลล์แห่งประเทศไทย จำกัด ที่ได้รับการรับรองระบบการจัดการอาชีวอนามัยและความปลอดภัยตามมาตรฐาน ISO 45001:2018 ณ ห้องประชุม Town Hall ตึก 1 อาคารเชลล์สำนักงานใหญ่ วันที่ 4 ตุลาคม 2561

มาตรฐานเพื่อการท่องเที่ยวรักษ์โลก

จากข้อมูลขององค์การการท่องเที่ยวโลก (World Tourism Organization) แห่งองค์การสหประชาชาติ ปีที่แล้ว นักท่องเที่ยว 1.2 พันล้านคนได้เดินทางท่องเที่ยวไปทั่วโลก ซึ่งองค์การสหประชาชาติได้รับผิดชอบในการส่งเสริมการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน และคาดว่าจะมีนักท่องเที่ยวเพิ่มขึ้นสูงถึง 1.8 พันล้านคนภายในปี 2573 (ค.ศ.2030)

จัดซื้ออย่างยั่งยืนด้วยมาตรฐาน ISO 20400

สำหรับเป้าหมายการพัฒนาอย่างยั่งยืนข้อที่ 12 เรื่องการบริโภคและการผลิตที่ยั่งยืน (Responsible Consumption and Production) นั้น การบรรลุเป้าหมายนี้จำเป็นต้องมีกรอบการดำเนินงานระดับประเทศสำหรับการบริโภคและการผลิตที่ยั่งยืนที่รวมเอาแผนงานระดับภาคส่วนและระดับประเทศ การปฏิบัติทางธุรกิจที่ยั่งยืน และพฤติกรรมผู้บริโภค ให้เข้ากับบรรทัดฐานระดับสากลในเรื่องของการบริหารจัดการสารเคมีอันตรายและของเสีย

ขอเรียนเชิญเข้าร่วมการสัมมนา “ยกระดับการรับรองสมรรถนะบุคลากรไทยสู่สากล ด้วย มอช.” ประจำปีงบประมาณ 2561 สถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ (องค์การมหาชน)

สถาบันรับรองมาตรฐานไอเอสโอ จึงขอเรียนเชิญท่านเข้าร่วมการสัมมนา ในวันพุธที่ 31 ตุลาคม 2561 ณ ห้อง Mayfair Ballroom A ชั้น 11 โรงแรมเบอร์เคลีย์ ประตูน้ำ