การมาตรฐานกับวันอนุรักษ์น้ำโลก

วันอนุรักษ์น้ำโลก (World Water Day) ตรงกับวันที่ 22 มีนาคมของทุกปี เนื่องในโอกาสนี้ องค์การสหประชาชาติจึงได้รณรงค์ให้วันอนุรักษ์น้ำโลกให้ความสำคัญกับหัวข้อ ธรรมชาติเพื่อน้ำ (Nature for Water) ซึ่งเกี่ยวข้องกับการสำรวจแนวทางแก้ไขปัญหาความท้าทายในเรื่องน้ำที่โลกของเรากำลังเผชิญในศตวรรษที่ 21

ประกาศคณะกรรมการสรรหาผู้ช่วยผู้จัดการอุตสาหกรรมพัฒนามูลนิธิ เรื่องการรับบุคคลเพื่อคัดเลือกดำรงตำแหน่งผู้ช่วยผู้จัดการอุตสาหกรรมพัฒนามูลนิธิ

ด้วยสำนักงานมูลนิธิ มีความประสงค์จะรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกดำรงตำแหน่งเป็นผู้ช่วยผู้จัดการอุตสาหกรรมพัฒนามูลนิธิ ตั้งแต่วันที่ 27 เมษายน 2561 ถึงวันที่ 31 พฤษภาคม 2561

สรอ. จัดฝึกอบรม Thailand MICE Venue Standard ประเภทห้องประชุม สถานที่จัดงานแสดงสินค้า และสถานที่จัดกิจกรรมพิเศษ

MASCI จัดฝึกอบรม “มาตรฐานสถานที่จัดงานประเทศไทย (ประเภทห้องประชุม สถานที่จัดงานแสดงสินค้า และสถานที่จัดกิจกรรมพิเศษ) Thailand MICE Venue Standard (Category: Meeting Room, Exhibition Venue and Special Event Venue)” เมื่อวันที่ 23 เม.ย. 61 รวม 50 คน เพื่อต่อยอดการพัฒนาผู้ตรวจประเมินและบุคลากรที่เกี่ยวข้องของสถาบันฯ ณ ห้องรวมใจ ชั้น 21 อาคารยาคูลท์

สรอ. ร่วมออกคูหาในกิจกรรมสัมมนาให้ความรู้เกี่ยวกับตราสัญลักษณ์ T Mark.

สถาบันรับรองมาตรฐานไอเอสโอ (สรอ.) ได้รับเชิญให้เข้าร่วมออกคูหา ในกิจกรรมสัมมนาให้ความรู้เกี่ยวกับตราสัญลักษณ์ T Mark จัดโดยกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ กระทรวงพาณิชย์ เมื่อวันที่ 24 เมษายน 2561

สรอ. แสดงความยินดีกับสำนักงานการบุคคลกลาง บริษัท ปูนซิเมนต์ไทย จำกัด (มหาชน) ในโอกาสได้รับการรับรองระบบบริหารงานคุณภาพ (ISO 9001:2015)

นางพรรณี อังศุสิงห์ ผู้อำนวยการสถาบันรับรองมาตรฐานไอเอสโอ (สรอ.) และผู้บริหาร สรอ. ขอแสดงความยินดีกับสำนักงานการบุคคลกลาง บริษัท ปูนซิเมนต์ไทย จำกัด (มหาชน) ที่ได้รับการรับรองระบบบริหารงานคุณภาพ (ISO 9001:2015)

ผู้บริหาร สรอ. ร่วมกิจกรรมสืบสานประเพณีสงกรานต์ 2561 กระทรวงอุตสาหกรรม

เนื่องในโอกาสการจัดกิจกรรม “สืบสานประเพณีสงกรานต์ 2561” กระทรวงอุตสาหกรรม วันที่ 9 เม.ย. 61 เพื่อสืบสานประเพณีที่งดงาม แสดงออกถึงขนบธรรมเนียมประเพณีวัฒนธรรมอันดีงาม โดยมีนายสมชาย หาญหิรัญ รมช.กระทรวงอุตสาหกรรม เป็นประธานในพิธี นางพรรณี อังศุสิงห์ ผอ.สรอ. พร้อมด้วยผู้บริหารและพนักงานสถาบันฯ เข้าร่วมสรงน้ำพระและรดน้ำขอพร ณ บริเวณห้องโถง อาคารสำนักงานปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม เพื่อความเป็นสิริมงคล

สรอ. จัดกิจกรรม “ทำบุญปีใหม่ไทยและพิธีรดน้ำดำหัวขอพร”

เมื่อวันที่ 12 เม.ย. 61 MASCI ได้จัดกิจกรรม “ทำบุญปีใหม่ไทยและพิธีรดน้ำดำหัวขอพร” เพื่อสืบสานวัฒนธรรมไทย และแสดงถึงความเคารพนบน้อม พร้อมทั้งขอพรเพื่อความเป็นสิริมงคลจากผู้ใหญ่ โดยในช่วงเช้านางพรรณี อังศุสิงห์ ผู้อำนวยการสถาบันฯ นำคณะผู้บริหาร และพนักงานสถาบันฯ สักการะองค์พระพรหม ณ บริเวณด้านหน้าอาคารยาคูลท์ ที่ทำการของสถาบันฯ

ขอความอนุเคราะห์ สำรวจความพึงพอใจต่อการให้บริการเว็บไซต์ของสถาบันฯ

แบบสำรวจความพึงพอใจนี้ จัดทำขึ้นเพื่อประเมินความพึงพอใจต่อการให้บริการเว็บไซต์ของทางสถาบันฯ โดยข้อมูลบางส่วนจะถูกนำไปปรับปรุงการให้บริการเว็บไซต์ เพื่อสนองต่อการบริการให้มากที่สุด
(ระยะเวลาการสำรวจ ตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน – 31 พฤษภาคม 2561)

องค์กรก้าวไกล แข่งขันได้ด้วย ISO 45001 ตอนที่ 1

สุขภาพและความปลอดภัยนับเป็นเรื่องที่มีความสำคัญเป็นลำดับแรกๆ สำหรับคนที่เกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรมการผลิต วารสารไอเอสโอโฟกัสได้พูดคุยกับไมค์ เดนิสันจากองค์กรผู้ผลิตที่มีชื่อว่า EEF (The Manufacturers’ Organization) ซึ่งเป็นสมาคมการค้าที่เป็นตัวแทนของบริษัท 20,000 บริษัทในภาคส่วนการผลิตและวิศวกรรมศาสตร์ ไมค์ เดนิสันได้เข้าไปมีส่วนร่วมในการพัฒนามาตรฐาน ISO 45001

ปรับปรุงใหม่แล้ว ISO/IEC 27000: 2018

ISO/IEC 27000: 2018 เป็นมาตรฐานที่จัดเตรียมภาพรวมของการจัดการด้านความมั่นคงปลอดภัยของข้อมูล (Information Security Management Systems: ISMS) นิยามศัพท์และความหมายที่ใช้ร่วมกันในมาตรฐานในกลุ่ม ISMS ISO/IEC 27001 ซึ่งมีการออกแบบมาเพื่อให้นำไปปรับใช้กับองค์กรทุกประเภทและทุกขนาด นับตั้งแต่ธุรกิจข้ามชาติ ไปจนถึงธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อม และธุรกิจขนาดเล็ก รวมไปถึงองค์กรทั้งภาครัฐและองค์กรเอ็นจีโอด้วย ซึ่งมาตรฐานฉบับใหม่ได้มีการประกาศเมื่อเดือนกุมภาพันธ์ 2561