สรอ. แสดงความยินดีกับบริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) สายงานก๊าซธรรมชาติสำหรับยานยนต์ (สถานีบริการก๊าซธรรมชาติ ปตท. สาขาชัยพฤกษ์เสาเข็มและปั้นจั่น กรุ๊ป) ในโอกาสได้รับการรับรองระบบการจัดการอาชีวอนามัยและความปลอดภัย (TIS 18001-2554/BS OHSAS 18001:2007)

นางพรรณี อังศุสิงห์ ผู้อำนวยการสถาบันรับรองมาตรฐานไอเอสโอ (สรอ.) และผู้บริหาร สรอ. ขอแสดงความยินดีกับบริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) สายงานก๊าซธรรมชาติสำหรับยานยนต์ (สถานีบริการก๊าซธรรมชาติ ปตท. สาขาชัยพฤกษ์เสาเข็มและปั้นจั่น กรุ๊ป) ที่ได้รับการรับรองระบบการจัดการอาชีวอนามัยและความปลอดภัย (TIS 18001-2554/BS OHSAS 18001:2007) เมื่อวันที่ 23 มีนาคม 2561 ที่ผ่านมา

DBD ยกระดับสหกรณ์ไทย-สร้างค้าปลีกไทยเข้มแข็ง

กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ จัดกิจกรรม “ยกระดับสหกรณ์ไทย-สร้างค้าปลีกไทยเข้มแข็ง” โดยนำผู้เข้าร่วมโครงการภายใต้การพัฒนาค้าส่งค้าปลีกไทยให้เข้มแข็งและยั่งยืน ดูงานแลกเปลี่ยนเรียนรู้ และถ่ายทอดประสบการณ์การบริหารจัดการธุรกิจ นอกจากกิจกรรมดังกล่าว โครงการยังมีการติดตามการปรับตัวของธุรกิจที่เข้าร่วมโครงการอย่างต่อเนื่อง พร้อมลงพื้นที่ยังร้านค้าเพื่อปรับเปลี่ยนร้านให้ตรงกับสภาพแวดล้อมจริงภายใต้เกณฑ์มาตรฐานคุณภาพ 8 ด้าน เพื่อเป็นแบบอย่างให้กับร้านค้าอื่นก่อนจะขยายผลการส่งเสริมการพัฒนาต่อไป

กิจกรรม “ยกระดับสหกรณ์ไทย-สร้างค้าปลีกไทยเข้มแข็ง” ภายใต้โครงการการพัฒนาค้าส่งค้าปลีกไทยให้เข้มแข็งและยั่งยืน

กระทรวงพาณิชย์โดยกรมพัฒนาธุรกิจ จัดกิจกรรม “ยกระดับสหกรณ์ไทย-สร้างค้าปลีกไทยเข้มแข็ง” ภายใต้โครงการการพัฒนาค้าส่งค้าปลีกไทย ให้เข้มแข็งและยั่งยืน เมื่อวันที่ 22 มีนาคม 2561 ที่ห้องบุรฉัตรไชยากร ชั้น 4 สำนักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์ โดยมีนายสาโรจน์ สุวัตถิกุล
รองอธิบดีกรมธุรกิจการค้า กล่าวรายงาน และนายวิเชียร ชวลิต ที่ปรึกษารัฐมนตรีกระทรวงพาณิชย์ กล่าวเปิดงาน

งานแถลงผลการดำเนินโครงการ MASCI Academy, Phase I และพิธีเปิดโครงการการสร้างความสามารถในการดำเนินการด้านระบบการบริหารจัดการและแข่งขันได้ในตลาดโลก สำหรับผู้ประกอบการอุตสาหกรรมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม ปี 3 (SME Promotion Project III)

สถาบันรับรองมาตรฐานไอเอสโอ (สรอ.) จัดงานแถลงผลการดำเนินโครงการ MASCI Academy, Phase I และพิธีเปิดโครงการ SME Promotion Project III ในวันที่ 15 มีนาคม 2561 ณ ห้องแกรนด์บอลรูม ชั้น 3 โรงแรมเซ็นจูรี่ พาร์ค กรุงเทพฯ ที่ผ่านมา

ผู้บริหารและพนักงาน สรอ. ร่วมกิจกรรมกีฬา “MOI SPORT DAY 2018”

สถาบันรับรองมาตรฐานไอเอสโอ โดยนายธนภัทร ปิยะภากร ผู้อำนวยการฝ่ายอาวุโส ฝ่ายบริหารงานทั่วไป พร้อมด้วยทีมนักกีฬาและพนักงานสถาบันฯ เข้าร่วมกิจกรรม ณ สนามกีฬาแบดมินตัน บริษัท ปูนซิเมนต์ไทย จำกัด (มหาชน) บางซื่อ กรุงเทพฯ

สรอ. แสดงความยินดีกับบริษัท พีทีที อาซาฮี เคมิคอล จำกัด ในโอกาสได้รับการรับรองระบบบริหารงานคุณภาพ (ISO 9001:2015) ระบบการจัดการสิ่งแวดล้อม (ISO 14001:2015) และระบบการจัดการอาชีวอนามัยและความปลอดภัย (TIS/OHSAS 18001:2007)

นางพรรณี อังศุสิงห์ ผู้อำนวยการสถาบันรับรองมาตรฐานไอเอสโอ (สรอ.) และผู้บริหารสถาบันฯ ขอแสดงความยินดีกับบริษัท พีทีที อาซาฮี เคมิคอล จำกัด ที่ได้รับการรับรองระบบบริหารงานคุณภาพ (ISO 9001:2015) ระบบการจัดการสิ่งแวดล้อม (ISO 14001:2015) และระบบการจัดการอาชีวอนามัยและความปลอดภัย (TIS/OHSAS 18001:2007)

ผู้บริหารและพนักงาน สรอ. ร่วมชมงาน “อุ่นไอรัก คลายความหนาว”

กระทรวงอุตสาหกรรม โดยนายพสุ โลหารชุน ปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม เป็นประธานนำคณะข้าราชการและเจ้าหน้าที่กระทรวงอุตสาหกรรม รวมทั้ง
ผู้บริหารสถาบันเครือข่ายกระทรวงอุตสาหกรรมและเจ้าหน้าที่ แต่งกายด้วยชุดผ้าไทยย้อนยุคสมัยรัชกาลที่ 5 เข้าร่วมชมงาน “อุ่นไอรัก คลายความหนาว” ณ พระลานพระราชวังดุสิตและสนามเสือป่า ในวันที่ 6 มีนาคม 2561

สรอ. แสดงความยินดีกับบริษัท ซินเซียร์ เฟรช ฟู้ด จำกัด ที่ได้รับการรับรองระบบการจัดการ GMP (FDA)

นางพรรณี อังศุสิงห์ ผู้อำนวยการสถาบันรับรองมาตรฐานไอเอสโอ (สรอ.) ผู้บริหาร และพนักงานสถาบันฯ ขอแสดงความยินดีกับบริษัท ซินเซียร์ เฟรช ฟู้ด จำกัด ที่ได้รับการรับรองระบบการจัดการสุขลักษณะที่ดี
ในสถานประกอบการ GMP (FDA)

สรอ. ร่วมกับ สศอ. จัดสัมมนาประชาสัมพันธ์เปิดตัวรางวัลอุตสาหกรรมดีเด่น ประเภทอุตสาหกรรมศักยภาพ และการอบรมหลักเกณฑ์การคัดเลือก และเกณฑ์การตัดสิน ประจำปี 2561

สถาบันรับรองมาตรฐานไอเอสโอ (สรอ.) โดยนายสำราญ สอนผึ้ง ผู้อำนวยการฝ่ายอาวุโส ฝ่ายหน่วยตรวจ ร่วมกับสำนักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม (สศอ.) โดยนายอิทธิชัย ปัทมสิริวัฒน์ รองผู้อำนวยการ สศอ. จัดสัมมนาประชาสัมพันธ์เปิดตัวรางวัลอุตสาหกรรมดีเด่น ประเภทอุตสาหกรรมศักยภาพ และการอบรมหลักเกณฑ์การคัดเลือก และเกณฑ์การตัดสิน ประจำปี 2561 เมื่อวันที่ 6 มีนาคม 2561

สรอ. ร่วมกับกรมพัฒนาธุรกิจการค้าจัดสัมมนา “ยกระดับมาตรฐานการบริหารจัดการธุรกิจบริการสุขภาพสู่เกณฑ์มาตรฐาน”

สถาบันรับรองมาตรฐานไอเอสโอ โดยนายสำราญ สอนผึ้ง ผู้อำนวยการฝ่ายอาวุโส ฝ่ายหน่วยตรวจ ร่วมกับ กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ โดยนางลลิดา จิวะนันทประวัติ รองอธิบดีกรมพัฒนาธุรกิจการค้า จัดสัมมนา “ยกระดับมาตรฐานการบริหารจัดการธุรกิจบริการสุขภาพสู่เกณฑ์มาตรฐาน” ภายใต้โครงการพัฒนาศักยภาพธุรกิจบริการที่มี
มูลค่าสูง ปีงบประมาณ 2561 เมื่อวันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2561 ณ ห้องประชุม
ฉลาดลบเลอสรรค์ ชั้น 4 สำนักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์
กระทรวงพาณิชย์