สินเชื่อดอกเบี้ยถูก….โดนใจ 2562 สำหรับผู้ประกอบการ SMEs ลูกค้าสถาบันรับรองมาตรฐานไอเอสโอเท่านั้น

POS

สถาบันรับรองมาตรฐานไอเอสโอ ร่วมกับธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย ขอประชาสัมพันธ์ สินเชื่อดอกเบี้ยถูกสำหรับผู้ประกอบการ SMEs” สำหรับลูกค้าที่ได้รับการรับรองกับสถาบันรับรองมาตรฐานไอเอสโอ

News_Smes_Bank_2562

*เงื่อนไขเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด

สมัครรับสิทธิ์โปรโมชั่น โปรดClick >>>  สมัครสินเชื่อดอกเบี้ยถูกโดนใจSMEs สำหรับลูกค้า สถาบันรับรองมาตรฐานไอเอสโอ MASCI

เมื่อท่านสมัครแล้วจะมีเจ้าหน้าที่ติดต่อกลับค่ะ