หน่วยงานแรกของหน่วยธุรกิจน้ำมัน ปตท. ที่ได้รับการรับรองตามมาตรฐาน ISO 9001:2015

ptt-iso9001-2015-certified

โรงงานซ่อมสีถังก๊าซหุงต้มขอนแก่น บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) ได้จัดพิธีรับมอบใบรับรองมาตรฐานการจัดการคุณภาพ Quality Management System ISO 9001:2015 โดยมี นางพรรณี อังศุสิงห์ ผู้อำนวยการสถาบันรับรองมาตรบานไอเอสโอ เป็นผู้มอบใบรับรองให้แก่ คุณสมยศ คงประเวช
ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่การตลาดพาณิชย์ หน่วยธุรกิจน้ำมัน ในวันที่ 26 กันยายน 2560 ณ ปตท.สำนักงานใหญ่ โดยมีผู้บริหารของสถาบันรับรองมาตรฐานไอเอสโอ พร้อมผู้บริหารและพนักงาน ปตท. เข้าร่วมงานและแสดงความยินดีสำหรับหน่วยงานแรกของหน่วยธุรกิจน้ำมัน ปตท. ที่ได้รับการรับรองมาตรฐาน ISO 9001 Version ใหม่นี้

ptt-iso9001-2015-certified-2