สรอ. จัดพิธีบำเพ็ญกุศล เพื่อถวายพระราชกุศล ครบรอบ 1 ปี วันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร

r-i-p-king-bhumibol-king-of-thailand

สถาบันรับรองมาตรฐานไอเอสโอ (สรอ.) จัดพิธีบำเพ็ญกุศล  เพื่อถวายพระราชกุศล ครบรอบ 1 ปี วันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร วันศุกร์ที่ 13 ตุลาคม 2560

สถาบันรับรองมาตรฐานไอเอสโอ โดยผู้อำนวยการสถาบัน (นางพรรณี อังศุสิงห์) ผู้บริหาร และพนักงาน ร่วมบำเพ็ญกุศล ถวายชุดสังฆทานและผ้าไตรจีวรแด่พระภิกษุสงฆ์ และบริจาคปัจจัยบำรุงโรงพยาบาลสงฆ์ เพื่อถวายพระราชกุศล ครบรอบ 1 ปี วันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร  เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 12 ตุลาคม 2560  เวลา 09.00 น.  ณ พระวิหารโรงพยาบาลสงฆ์  โดยรองผู้อำนวยการโรงพยาบาลสงฆ์
นายไชยยงค์  อรุณสุริยศักดิ์ และคณะ ให้เกียรติต้อนรับ

r-i-p-king-bhumibol-king-of-thailand-5
r-i-p-king-bhumibol-king-of-thailand-2