สถาบันรับรองมาตรฐานไอเอสโอ ขออนุญาตประชาสัมพันธ์รับสมัครผู้สนใจเข้าอบรมหลักสูตรการบริหารความเสี่ยงสำหรับมาตรฐาน ISO 9001:2015 และ ISO 14001:2015

banner-introduction-to-rick-management-9001-14001-2015

เนื่องด้วยทางสถาบันรับรองมาตรฐานไอเอสโอ จักดำเนินการจัดฝึกอบรมการบริหารความเสี่ยงสำหรับมาตรฐาน ISO 9001:2015 และ ISO 14001:2015 โดยจัดขึ้นในพุธที่ 14 มีนาคม 2561 ณ ห้อง The Wedding Lounge ชั้น 10 โรงแรม เดอะ เบอร์เคลีย์ ประตูน้ำ

เพียงท่านละ 6,000 บาท (ยังไม่รวม Vat 7%)
รับสมัครถึงวันพุธที่ 28 กุมภาพันธ์ 2561 (รับสมัครจำนวนจำกัดเท่านั้น)

หากท่านต้องการสมัครฝึกอบรม ขอความกรุณากรอกเเบบฟอร์มใบสมัครฝึกอบรม และขอความกรุณาส่งกลับมาที่คุณนันทกา
E-mail : nuntakar@masci.or.th  เพื่อในการสำรองที่นั่งไว้

และหากต้องการสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม สามารถติดต่อได้ที่คุณนันทกา  หมายเลขโทรศัพท์ 02-6171727 ต่อ 888

 

เอกสารประชาสัมพันธ์เพิ่มเติม

  1. แบบฟอร์มตอบรับการฝึกอบรม
  2. กำหนดการหลักสูตรการบริหารความเสี่ยงสำหรับมาตรฐาน ISO 90012015 และ ISO 1400:12015
  3. แผนที่ เดอะ เบอร์เคลีย์ โฮเต็ล ประตูน้ำ