ขอเชิญเข้ารับการสัมมนาฟรี เรื่อง “CSR/SR และ CSV (Creating Shared Value : Guideline for inclusive growth”

Banner_CSR-SR_CSV

สถาบันรับรองมาตรฐานไอเอสโอ ได้จัดสัมมนาให้ความรู้ เรื่อง  “CSR/SR และ CSV (Creating Shared Value : Guideline for inclusive growth“
ให้แก่ผู้ประกอบการ … ฟรี

ในวันพุธที่ 25 กรกฎาคม 2561  เวลา 08.30 – 13.30 น. ณ ห้องศรีราชานคร โรงแรมแปซิฟิคปาร์ค จังหวัดชลบุรี

หากท่านสนใจสามารถสมัครเข้ารับการสัมมนาได้โดยกรอกข้อมูลในแบบตอบรับการสัมมนา

ลงทะเบียนเข้าร่วมสัมมนา .. คลิกที่นี่   (ภายในวันที่  20 กรกฎาคม 2561)

เอกสารประชาสัมพันธ์เพิ่มเติม : 

 

หรือหากท่านมีข้อสงสัยเพิ่มเติม  สามารถสอบถามได้ที่

  • คุณกุลวรา  จารุพันธ์    โทร. 0-2617-1727   ต่อ 815   Email: Kulwara@masci.or.th
  • คุณนันทพร รัตนภักดี   โทร. 0-2617-1727  ต่อ 120   Email: Nantaporn@masci.or.th
  • คุณปาริชาติ กันทะวงศ์  โทร. 0-2617-1727  ต่อ 216    Email:  Parichart@masci.or.th