ขอเชิญสมัครเข้ารับสัมมนาฟรี (รับจำนวนจำกัด) ในงาน “Thailand Industry Expo 2018”

Banner-TI_expo_2018

สถาบันรับรองมาตรฐานไอเอสโอได้จัดสัมมนาให้ความรู้แก่ผู้ประกอบการและผู้สนใจ ฟรี โดยไม่เสียค่าใช้จ่ายในงาน “Thailand Industry Expo 2018” จำนวน  4 เรื่อง ดังนี้

  1. เรื่อง “มาตรฐานระบบการผลิตตามหลักเกณฑ์ของกฎหมายอาหาร GMP (FDA)”
   วันพฤหัสบดีที่ 2 สิงหาคม 2561 เวลา  10.00 – 12.00 น.
   สถานที่ :  ณ  Agro Stage อาคารชาเลนเจอร์ 2-3 ศูนย์แสดงสินค้าและการประชุมอิมแพ็ค เมืองทองธานี  จ. นนทบุรี
   จัดโดย :   สถาบันรับรองมาตรฐานไอเอสโอ
   เอกสารประชาสัมพันธ์ : กำหนดการและแบบตอบรับการสัมมนา
  2. เรื่อง “ข้อกำหนดและการประยุกต์ใช้มาตรฐาน  CEN/TS 16555-1 Innovation Management System” 
   วันศุกร์ที่ 3 สิงหาคม 2561 เวลา 14.30 – 17.00 น.
   สถานที่ :  ณ  Agro Stage อาคารชาเลนเจอร์ 2-3 ศูนย์แสดงสินค้าและการประชุมอิมแพ็ค เมืองทองธานี  จ. นนทบุรี
   จัดโดย :   สถาบันรับรองมาตรฐานไอเอสโอ
   เอกสารประชาสัมพันธ์ : กำหนดการและแบบตอบรับการสัมมนา
  3. เรื่อง  “ติดปีกธุรกิจออนไลน์”
   วันศุกร์ที่ 3 สิงหาคม 2561 เวลา 12.30 – 16.00 น.

   สถานที่ :  ณ Main Stage อาคารชาเลนเจอร์ 2-3 ศูนย์แสดงสินค้าและการประชุมอิมแพ็ค เมืองทองธานี จ. นนทบุรี
   จัดโดย : สถาบันรับรองมาตรฐานไอเอสโอ ร่วมกับ บริษัท ช้อปปี้ (ประเทศไทย) จำกัด
   เอกสารประชาสัมพันธ์ : กำหนดการและแบบตอบรับการสัมมนา
  4. เรื่อง  “Social  Innovation”
   วันเสาร์ที่ 4 สิงหาคม 2561 เวลา 10.00 – 12.15 น.

   สถานที่ :  ณ Service Stage อาคารชาเลนเจอร์ 2-3 ศูนย์แสดงสินค้าและการประชุมอิมแพ็ค เมืองทองธานี  จ. นนทบุรี
   จัดโดย : สถาบันรับรองมาตรฐานไอเอสโอ ร่วมกับ วิทยาลัยนวัตกรรมสังคม มหาวิทยาลัยรังสิต
   เอกสารประชาสัมพันธ์ : กำหนดการและแบบตอบรับการสัมมนา

 

Poster-TI-2018

หากท่านสนใจสามารถสมัครเข้ารับการสัมมนาได้โดยกรอกข้อมูลในแบบตอบรับการสัมมนา

ลงทะเบียนเข้าร่วมสัมมนา .. คลิกที่นี่   (ภายในวันที่ 25 กรกฎาคม 2561) 

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ …

 • คุณกัญพัชร์ คุ้มญาติ    โทร. 0-2617-1727 ต่อ 801    Email: Kanyapat@masci.or.th
 • คุณพัทธ์ กุศลานนท์    โทร. 0-2617-1727 ต่อ 221     Email: Pat@masci.or.th
 • คุณพลอย กนกธนาพร โทร. 0-2617-1727 ต่อ 101     Email: Ploy@masci.or.th
 • คุณอลิชา กองไตร       โทร. 0-2617-1727 ต่อ 102     Email: Alicha@masci.or.th

**สถาบันฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการปิดรับสมัคร กรณีมีผู้สมัครครบจำนวนที่สถาบันฯ เปิดรับสมัคร**