งานแสดงอุตสาหกรรมรับช่วงการผลิตเพื่อการจัดซื้อชิ้นส่วนอุตสาหกรรมและการจับคู่ธุรกิจที่ใหญ่ที่สุดในภูมิภาคอาเซียน SubCon Thailand 2019

Subcon-Thailand-2019

SUBCON Thailand 2019 เป็นงานที่จัดขึ้นเป็นครั้งที่ 13 ของงานรับเหมาช่วงอุตสาหกรรมและการจับคู่ธุรกิจชั้นนำของอาเซียน ซึ่งเป็นงานเดียวที่จัดโดยหน่วยงานส่งเสริมการพัฒนาอุตสาหกรรม (BUILD) ของ BOI จากคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุนแห่งประเทศไทย UBM Asia (Thailand) และสมาคมส่งเสริมการรับช่วงการผลิตไทย

งานนี้จัดขึ้นเพื่อนำเสนอโอกาสทางธุรกิจสำหรับผู้ผลิตชิ้นส่วนอุตสาหกรรมและเพื่อการพบปะและเจรจาต่อรองทางธุรกิจกับผู้ซื้อและผู้ผลิตชิ้นส่วนอุตสาหกรรมรายใหญ่ตั้งแต่ระดับ Tier 1 และ Tier 2 ในกลุ่ม 5 อุตสาหกรรม S-Curve ใหม่ รวมถึงผู้ประกอบการอุตสาหกรรมสนับสนุนและผู้ที่ต้องการเข้าสู่อุตสาหกรรมเป้าหมายเพื่อเพิ่มโอกาสทางธุรกิจ

ประเทศไทยกำลังอยู่ในช่วงการเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจ การก้าวไปข้างหน้าสู่เศรษฐกิจที่ให้ความสำคัญกับมูลค่า (value-based) และใช้นวัตกรรมขับเคลื่อนภายใต้นโยบายประเทศไทย 4.0 มีจุดมุ่งหมายสู่การเป็นจุดหมายปลายทางการลงทุนของเอเชียและมีเป้าหมายเพื่อเรงการเติบโตเทคโนโลยีดิจิตอลขั้นสูง โดยจะเน้นโอกาสและแนวโน้มการลงทุน โดยมุ่งไปที่กลุ่มอุตสาหกรรมในอนาคต

งานในปี 2019 นี้ จะจัดแสดงส่วนประกอบและชิ้นส่วนอุตสาหกรรมที่มีคุณภาพกว่า 10,000 ชิ้นจากประเทศไทยอาเซียนและผู้ผลิตชิ้นส่วนในญี่ปุ่น

Subcon-Thailand-2019-Brochure-1

อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ : http://www.subconthailand.com/