ขอเชิญเข้าร่วมงานสัมมนาทางวิชาการในหัวข้อ Sustainable Procurement กับการพัฒนาอย่างยั่งยืนในงาน Thailand Industry Expo 2019

Banner_ThailandIndustryExpo2019

กระทรวงอุตสาหกรรม เดินหน้าจัดงาน Thailand Industry Expo 2019 ภายใต้แนวคิด ‘Synergy for Success’ สานพลัง ร่วมใจ วิวัฒน์อุตสาหกรรมสู่อนาคต โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสะท้อนถึงการปรับเปลี่ยนรูปแบบการดำเนินงาน จากฐานการขับเคลื่อนโดยภาครัฐสู่ความร่วมมือในการสรรค์สร้างโอกาสและความเป็นไปได้ใหม่ๆ เพื่อขับเคลื่อนให้เกิดผู้ประกอบการรายใหม่ พัฒนาศักยภาพในการผลิตและการทำการตลาดของผู้ประกอบการไทย รวมทั้งการให้ข้อมูล การสร้างความเข้าใจให้รู้เท่าทัน สามารถใช้ประโยชน์จาก Open Innovation รวมถึงเสริมศักยภาพด้านการแข่งขันในตลาดโลกด้วยนวัตกรรมและดิจิทัลได้อย่างมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น

สถาบันรับรองมาตรฐานไอเอสโอ จึงได้ร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการสนับสนุนการพัฒนาศักยภาพของผู้ประกอบการและอุตสาหกรรมไทย โดยการจัดสัมมนาในหัวข้อ Sustainable Procurement กับการพัฒนาอย่างยั่งยืน ตามแนวทางมาตรฐาน ISO 20400 (ฟรี ไม่มีค่าใช้จ่าย) ภายในงาน Thailand Industry Expo 2019 ในวันเสาร์ที่ 20 กรกฎาคม 2562 เวลา 30.- 11.30 น. ณ อาคารชาเลนเจอร์ 2-3 อิมแพ็ค เมืองทองธานี 

โดยผู้สนใจเข้าสัมมนา 📌สามารถลงทะเบียนเข้าร่วมงานได้ที่ลิ้งค์ :  https://register.happenn.com/tiexpo