ขอเชิญเข้าร่วมการสัมมนา เรื่อง “The transition from ISO 14001:2004 to ISO 14001:2015 & ISO 9001:2008 to ISO 9001:2015”

banner-siminar-transition-rayong

สถาบันรับรองมาตรฐานไอเอสโอ (สรอ.)  ได้จัดสัมมนา “The transition from ISO 14001:2004 to ISO 14001: 2015& ISO 9001:2008 to ISO 9001:2015”  โดยทีมวิทยากรผู้ตรวจประเมินของ สรอ. เพื่อให้องค์กรได้รับความรู้ และแลกเปลี่ยนข้อคิดเห็นประสบการณ์ต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับมาตรฐานดังกล่าว  ในวันศุกร์ที่ 13 กรกฎาคม 2561 เวลา 09.00 – 16.30 น.  สถานที่ : ห้องสร้อยทอง 1  โรงแรมโกลเด้นซิตี้ระยอง จังหวัดระยอง

ขอสงวนสิทธิ์ผู้เข้าร่วมรับการสัมมนาจำนวน 2 ท่านต่อหนึ่งองค์กร/บริษัท โดยไม่มีค่าใช้จ่ายแต่ประการใด
(ไม่รวมค่าเดินทางและค่าที่พัก ผู้เข้าสัมมนาเป็นผู้ดำเนินการเอง)

ลงทะเบียนที่นี่ >> Click Here!

(ปิดรับลงทะเบียน ภายในวันที่ 11 ก.ค.61 (จำกัดจำนวนผู้เข้าสัมมนา))

 

เอกสารประชาสัมพันธ์เพิ่มเติม :

  1. กำหนดการสัมมนา
  2. โบรชัวร์งานสัมมนา Transition ISO 9001_14001 version 2015 ระยอง
  3. แผนที่สถานที่จัดสัมมนา

 

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม : 

  1. คุณพัทธ์ กุศลานนท์   โทรศัพท์ 0-2617-1727     ต่อ 321     E-mail: pat@masci.or.th
  2. คุณศราวดี ยิ้มฟ้อย    โทรศัพท์ 0-2617-1727    ต่อ 303     E-mail: sarawadee@masci.or.th
  3. คุณนัคมน ภู่ทอง        โทรศัพท์ 0-2617-1727    ต่อ 308    E-mail: nakkamon@masci.or.th
  4. คุณศรัณยา บุญโอภาส โทรศัพท์ 0-2617-1727  ต่อ 312     E-mail: sarunya@masci.or.th